Látogatás a beszéd birodalmába-borító

3.990 Ft

Látogatás a beszéd birodalmába /2022/
Látogatás a beszéd birodalmába

Anyanyelvi és részképesség-fejlesztő feladatgyűjtemény a nyelvi késés és a nyelvi zavar logopédiai terápiás ellátásához

2 - 7 éves gyermekek számára 152 teljesen színes oldal, lektorált kiadvány

megrendelem

A Látogatás a beszéd birodalmába beszédindításhoz, beszédfejlesztéshez, szókincsbővítéshez, a nyelvi rendszer kiépítéséhez, a nyelvi késés - megkésett beszédfejlődés- terápiás ellátásához ad korszerű, azonnal használható segítséget szülőknek és szakembereknek egyaránt.
A könyv a beszédindító foglalkozások alapját képezni nemcsak otthoni környezetben, de a nyelvi késő gyermekek logopédiai terápiás ellátásnak hivatalos alapkönyve is egyben. Ezzel a könyvvel a szülők, nagyszülők otthon is szakszerűen tudják támogatni gyermekük, unokájuk beszédfejlődését több éven keresztül. Segítségével azonnal kezdhető a beszédfejlesztés!

Mi felnőttek arról szeretünk beszélni ami érdekel minket, amiről ismereteink vannak, amire kiváncsiak vagyunk.
Így vannak ezzel a gyerekek is!
Ezért fontosak a gyermekkel folytatott játékos, irányított beszélgetések, hiszen a szókincs bővítése és rendszerezése segíthet abban, hogy gyermekünk verbális kommunikációja fejlődjön.
Az érzelmi fejlődésnek a személyes beszélgetés a terepe, hiszen az élő beszéd sokkal többet mond, mint az írott. A technológiai fejlődés elkerülhetetlen, de a sikeres személyiségfejlődéshez tartalmas emberi kapcsolatok szükségesek és ehhez nélkülözhetetlen a verbalitás.

A nyelvi késés - régebbi nevén megkésett beszédfejlődés - és a nyelvi zavar a későbbiekben tanulási nehézséget okozhat, de már az óvodában elvezethetnek szociális, emocionális zavarokhoz is. Olyan sikertelenségi spirálba kerülhet a gyermek, amelyből később sokkal nehezebb a kilábalás.
Ennek oka az, hogy a beszédében késő, verbális kommunikációjában elmaradott gyermekkel a többiek nem szívesen beszélgetnek, így az ilyen gyermek társas kapcsolatai nem alakulnak a kortársaihoz hasonló módon. Később az iskolában az elmaradott nyelvi -így sokszor gondolkodási - képességek miatt az iskola a kudarcélmények tárházává válik, hatalmas terhet pakolva a gyermekre, ennek következtében a szüleire is. Ahogy korban haladunk előre, úgy egyre nehezebb az elmaradások pótlása gyermeknek, szakembernek, szülőnek egyaránt. Az idegrendszeri fejlődés más szakaszai következnek már később, az idő kereke nem visszaforgatható! Általánosan elmondható, hogy 10-11 éves kor után a stimulálatlan idegpályák elhalnak, átalakulnak, az agyi plaszticitás csodás időszaka lezárul.
Ezért ilyen fontos a nyelvi késésben érintett gyermekek megsegítése szülő és szakember együttműködésével.

Mivel ilyen kiemelten fontos a gyermekek beszédfejlődése a családok életében, így 2017 szeptemberétől törvényi kötelezettség a kiscsoportosok nyelvi fejlettségének szűrése!

beszedfejlodes-idegpalyak fejlodese 5 éves korig

A születéstől a kb. 7 éves korig tartó időszak a gyermekek "aranykora".
Az idegrendszeri fejlődés ekkor a legintenzívebb, az idegsejtek elképesztő tempóban alakítják hálózataikat, kapcsolódnak egymáshoz. Soha vissza nem térő időszak ez! A Látogatás a beszéd birodalmába birtokában ki tudjátok használni az ebben az életkori szakaszban rejlő lehetőségeket.
A könyv - akárcsak a könyvsorozat többi tagja - abban lesz segítségedre, hogy ez az idő vidáman, de hasznosan is teljen!

A könyv anyaga a beszédindítást segíti, a nyelvi rendszer kiépítését részképesség-fejlesztéssel tarkítva.
A Látogatás a beszéd birodalmába könyv a gyermek 1,5 -2 éves korától a beszédfejlesztő játékos feladatokon keresztül segíti az idegrendszeri érés folyamatait is!
A könyv anyagát változatos feladatokból állítottam össze, hogy felébresszem a gyermek érdeklődését, fejlesszem beszédét, gondolkodási folyamatait, emlékezetét, figyelmét.
A feladatok sorrendje a gyermek egyéni képességeit figyelembe véve variálható.

Sokat foglalkozik a könyv szókincsbővítéssel, a gyűjtőfogalmak körébe tartozó fogalmakkal, mert a „mai” gyermekek sokszor rácsodálkoznak számunkra közismertnek gondolt tárgyakra, dolgokra.
A könyv további részében kezdődik a beszéd tartalmi oldalának a rendezése, a nyelvtani szerkezetek kiépítése, és befejezésként az összefüggő beszéd gyakorlása.

A könyv nemcsak nyelvi késő gyermekeknek szól!
A változatos, egymásra épülő beszédfejlesztő játékos feladatok minden kisgyermek fejlődését segítik 5-7 éves korukig. Használata egyszerű: a könyv a felépítése, a magyarázatai, a kérdései segítségével vezet gyermeked 2 éves korától több éven keresztül!
Természetesen a könyv a gyermek későbbi életkorában -4-5 éves kora körül is hasznos lesz, de akkor ideális esetben a könyv közepétől kezditek a használatát és következő lépcsőfok már a Látogatás a tudás birdalmába kötet lesz iskola előtt.
A könyvvel egy szakszerűen összeállított, de könnyen használható beszédfejlesztő foglalkoztató könyvet kapsz kézhez!
Miért is?

Mert komplexen, rendszerbe építve tartalmazza a beszédfejlesztés folyamatát, a kapcsolódó szókincsgyűjteményt, a grammatikai rendszer építéséhez ad egyszerűen használható útmutatót a kezedbe!
Ilyenformán egyedülálló a neten megtalálható sokféle beszédindítással kapcsolatos könyv, eszköz között.
A Látogatás a beszéd birodalmába sorozat tagjai lektorált kiadványok, a logopédiai foglalkozások hivatalos eszközei. Szülőként is biztos lehetsz benne, hogy értéket, valóban hasznos eszközt kapsz a Látogatás könyvekkel.
Egyedülálló abban is, hogy egyedül ezekhez a kiadványokhoz tudsz venni kapcsolódó Szókártyákat! Ezek segítenek abban, hogy még jobban ki tudd használni a könyvek beszédfejlesztő játékait.
A könyveink a Magyar Védőnők Egyesülete ajánlásában is szerepelnek.

A beszéd, az idegrendszeri fejlődés egyik oszlopa a mozgás. Ezért TSMT, Ayres /szenzoros integrációs/ terápia vagy egyéb mozgásfejlesztő foglalkozások mellett a másik pillért, a nyelvi rendszer felépítését tudod a könyvvel támogatni! A könyv a korai fejlesztés során is hatékony segítséget ad az otthoni beszédindító játékokhoz ,intézményi játékos foglalkozásokhoz a fejlesztés minden szakaszán.

A nyelvi késés (megkésett beszédfejlődés) terápia aktívan igényli a szülői közreműködést, ezért a könyv felépítése lehetővé teszi, hogy a szülők az otthoni játékok, foglalkozások során önállóan használják, hiszen a segítség megtalálható a könyv mellékletében. Egyedülálló módon még videós segítség is jár a könyvekhez! Anyagaink térítésmentesen hozzáférhetők a Látogatás könyvek videócsatornáján.

Ez a 'kék' könyv a beszédindítás, az anyanyelvi fejlesztés alapjait tartalmazza, hiszen a nyelv, a beszéd egy nagy rendszer, így ebben a kék könyvben csak 2-3 lap juthatott egy-egy nyelvi rész gyakorlására. A Látogatás a beszéd birodalmába 2 'lila' kiadvány ennek a kiegészítése. A két könyv együtt és a kapcsolódó Szókártyák csomagban is megrendelhetők.

Logopédus, gyógypedagógus, óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus szakemberek a korai fejlesztés, a beszédindító és anyanyelvi fejlesztő foglalkozások, terápiák során tankönyvként alkalmazhatják figyelembe véve a komplex gyógypedagógiai- pszichológiai szemléletet, mert a terápia célja a beszéd elsajátítása mellett a gyermek személyiségének formálása.

Igazoltan bevált, jó gyakorlaton alapuló, hivatalosan is elfogadott beszédindító megoldást keresel? Akkor vár a beszéd birodalma!
Élményekkel teli varázslatos látogatást kívánok Nektek a beszéd birodalmába!

Tovább a megrendeléshez
beszédindító könyv

Ennyire szeretitek a könyveket :)