iraselokeszito-grafomotoros-fejleszto-konyv

4.290 Ft

Írás-előkészítés nagyszerűen!
Látogatás a vonalak birodalmába

Grafomotorika, finommotorika képesség-fejlesztő könyv

5 - 7 éves gyermekek számára

160 teljesen színes oldal, lektorált kiadvány

megrendelem

Látogatás a vonalak birodalmába a grafomotoros fejlesztés, írás-előkészítés nagy könyve 5-7 éves gyermekeknek.
Avagy: hogyan vedd rá gyermeked, hogy örömmel fogjon ceruzát a kezébe...
Figyelem! Írás-előkészítő élménytár érkezik hozzátok!
Rajzoljátok meg az érkező a vonatnak a vágányokat! :)

"Kisfiam,kérj édesanyádtól újságpapírt, terítsd ki a konyhakőre, és a legvastagabb postaironnal kerekíts rajta!" - Így kezdődött az írástanítás. Mára elfelejtettük a nagy papírokat, a palatáblát, és még az elemi iskolások füzeteinek sorközét is összenyomtuk és belehúztunk még két sort, mint a gyorsírófüzetbe.
Évekkel ezelőtt a kéz funkcionális anatómiájával foglalkozó szakemberek megállapították, hogy a régi tanító néninek volt igaza. A kisgyermek kézfeje nincs kész a háromujjas ceruzafogásra. (Egy friss magyar vizsgálat szerint a hatodik életévét betöltött gyerekek 93 százalékának, a hétévesek 83 százalékának nincs kész a keze erre.) Mégis sok helyen az iskola kiadja a jelszót: karácsonyra ír-olvas a gyerek! Márpedig, ha ezt erőltetjük, görcsös lesz az írásuk, és megnehezíti a biztos íráskészségük kialakulását."

Ezért a Látogatás a vonalak birodalmába könyvben nem kényszerítjük sorközbe a gyerekeket!
Hihetetlennek tűnik, de betűket sem fogtok írni! A könyv végére azonban menni fog!
Miként lehetséges ez?

Úgy, hogy a Látogatás a vonalak birodalmába írás-előkészítő, grafomotorika fejlesztő könyvvel egy teljeskörű, azonnal használható és valóban szakszerűen összeállított, felépített programot kapsz.
Nem szükséges mindenféle fejlesztő füzetecskéket, pár lapos foglalkoztatókat összevásárolnod, mert ezzel a könyvvel valóban képes vagy magasabb szintre emelni gyermeked graformotoros ügyességét!
Csak kezdjétek el és haladjatok oldalról oldalra!
A szórakoztató, de szakszerűen felépített feladatok megoldása révén gyermeked ügyesebbé válik, képességei fejlődnek!

A Látogatás a vonalak birodalmába nem 'csak' vonalhúzó, vonalvezető gyakorlatokat tartalmaz, mert annál sokkal több:
Felépítése segít abban, hogy szülőként is remekül, szakszerűen boldoguljatok otthon, biztonságosan.
Bátran bízzátok rá magatokat és induljatok a vonalak birodalmába vezető úton!
Szakemberek az írás-tanulás felépítésében, diszgráfiás terápiákban számíthatnak nagyszerű segítőtársként a könyvre.

A finommotorika a kéz és az ujjak összerendezett mozgása, amelyek működtetése megfelelő idegrendszeri érettséget feltételez. Fejlődése összefügg a nagymozgások, az egyensúly fejlődésével és a szem-kéz koordináció kialakulásával.
A grafomotoros fejlesztés a finommozgások koordinációjának, a rajz- és írás készségének fejlesztése. A „grafomotorikus" szó jelentése írómozgást jelent, de a finommozgás-koordinációt igénylő tevékenységeket, a rajz- és íráskészséggel kapcsolatos mozgásokat is magába foglalja.

A Látogatás a vonal birodalmába olyan eszköz, amelyben a finommotorikai gyakorlatok harmóniában állnak a grafomotoros részekkel. A vonalak birodalmába vezető utat végigjárva garantáltan sikeres lesz a betűkerekítés az iskolában!Több hátráltató tényező miatt az írás előkészítésére sokkal kevesebb figyelem irányul manapság, pedig az olvasás elsajátítása mellett az írás ugyanolyan, vagy talán nagyobb jelentőséggel is bír! A grafomotoros képességekben elmaradást mutató gyermekek az iskolában küzdelmet fognak vívni nemcsak a betűk kerekítésével, hanem már a helyes ceruzatartással is.
Sokszor még 4.,5. osztályban is folyik ez a küzdelem, de ez már a növekvő mennyiségű tantárgy tanulását, a feladatok sikeres megoldását nehezítheti meg.
A sikerélmények elmaradása pedig kihatással lesz gyermeked motivációjára.

Azonban 5-7 éves korban a normál érési folyamatra építve ugrásszerű fejlődést lehet elérni!
Ebben az időszakban zajlik a kézizmok, kézközép-csontok erősödése, a finom-mozgás koordinációjáért felelős agyi struktúrák kiépülése, az idegpályák myelinizációja.

A grafomotoros fejlesztés során alkalmazott, a gyermekek aktuális tudására szabott módszerek segítségével fejlődik a logikai- és kombinációs készség, a tájékozódó képesség, a kreativitás, az ötletes megoldásokban a fantázia. Ezek azok a képességek, melyek a sikeres iskolai tanulásban előnyöket jelentenek és meghatározzák a gyermekek iskolához és tanuláshoz való pozitív viszonyát.

A grafomotoros készség fejlesztésének célja az írás és vonalvezetés megalapozása - nem az írni tanulás(!) - az érési folyamatok megsegítése.Mert sok helyen az írás-előkészítés vagy a különböző foglalkoztató füzetekből történő, koncepció nélküli gyakorlást jelenti vagy már azonnal a betűk írását gyakoroltatják a gyerekekkel. De van olyan iskola-előkészítő foglalkoztató is, ahol szűk sorközökkel kezdik az óvodás gyermek felkészítését teljesen elhibázott módon! Minden esetben az eredmény kétséges. A suliban kiderül: semmmit sem ért az "előkészítés" és megutáltatjuk a gyermekkel az iskolát már akkor, mikor még a közelében sem volt.
Ezért szükséges olyan komplex,azonnal használható, igazoltan jó grafomotorika fejlesztő eszköz, amellyel valóban felkészíthető a gyermek a betűk kerekítésére!

A sikeres íráskészség feltételei:
- grafomotorikus fejlettség
- vizuo-motorika kialakulása
- figyelem
- sorrendiség (szerialitás)
- tájékozódási képesség
- szem- kéz koordináció fejlettsége
- látási analízis-szintézis kialakulása

A fenti képességek csiszolásában lesz segítségedre ez a Látogatás könyv!

✓  A szakszerűen felépített tartalom segítségével gyermeked grafomotoros készsége, képessége magasabb szintre emelkedik,

✓  ezáltal nemcsak az íráskészsége javul, de más területeken is ugrásszerű javulás figyelhető meg /logikai, matematikai készségek, kognitív folyamatok/.

✓  Otthoni gyakorláshoz ideális a könyv, de óvodapedagógus szakemberek az iskolára felkészítő óvodai foglalkozásokba is sikerrel beépíthetik.

✓  Vonalvezetési gyakorlatok, hurokvonal, ferde egyenes rajzolás és még sok más íráselem szórakoztatóan gyakorolva!

✓  Lektorált kiadvány, ezáltal a szülők is biztosak lehetnek benne, hogy szakmailag megalapozott könyvből dolgoznak.

✓  Egyedülálló a fejlesztő könyvek sorában: 160 végig színes oldalon barangolhattok! Fél évre való komplex, szakszerűen felépített írás-előkészítő anyagot kaptok! Nem összetévesztendő a különböző foglalkoztató lapokkal, füzetecskékkel!

✓  Balkezes gyermekek számára is ideális az írás-előkészítéséhez! Ugyanis nem spirálkötésű a könyv, így a gyermekek keze nem akad fenn a spirálon!

✓  A könyv anyaga lehetőséget ad a gyermekek életkora és fejlettségi szintje szerint történő változatos gyakorlásra, differenciálásra.

✓  Felépítésének elvei: fokozatosság, sikerélmény, rendszerszemlélet, játékosság, változatosság, tevékenység-központúság.

A könyvet ajánljuk a 'Látogatás a tudás birodalmába' kötetekkel együtt 5-7 éves kortól az iskolakezdés előtt évben, hónapokban. Míg ebben a kötetben a gyermekek grafomotoros, finommotoros készségének a fejlesztése a hangsúlyos, az 'írásra hangolódás', addig a 'baglyos könyv' a logikai, gondolkodási képességeket fejleszti Meixner-i alapokra építve.

A könyv birtokában szülőként is nagyszerűen biztosíthatod gyermeked grafomotoros-finommotoros fejlesztését akár otthon is, lakjatok bárhol!

Ez a kiadványunk is a szokásos 'Látogatás könyvek' által képviselt minőségben készült, bátran sokszor kihajtható, lapozható!
Kezdjétek el a barangolást most a Vonalak birodalmába!

Tovább a megrendeléshez
vonalvezető gyakorlatok-íráselőkészítés-Látogatás a vonalak birodalmába

Ennyire szeretitek a könyveket :)