Author Image

Szabó Szilvia

mesterlogopédus, gyógypedagógus,
köznevelési szakértő

Speciális szakterületem

Nyelvi késés terápia /megkésett beszédfejlődés/, beszédindítás

Diszlexia prevenció és reedukáció

Artikulációs terápia, iskola-előkészítés, grafomotoros fejlesztés

1995 - 2001 között a Benedek Elek Általános Iskola logopédiai munkaközösségében

2001-től 2011-ig a Zuglói Logopédiai Intézetben majd a Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben

2013-tól a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézményében dolgozom mesterlogopédusként.

Látogatás Könyvek

Látogatás a beszéd birodalmába

3.990 Ft

Látogatás a beszéd birodalmába (2019)

A Látogatás a beszéd birodalmába beszédindításhoz, beszédfejlesztéshez, szókincsbővítéshez, a nyelvi rendszer kiépítéséhez ad segítséget szülőknek és szakembereknek egyaránt.
A könyv felépítése segít abban, hogy a szülők is szakszerűen tudják támogatni gyermekük nyelvi fejlesztését.

A jó kommunikációs képesség az élet minden területén nagyon fontos, érthető tehát, ha minden szülő azt szeretné, hogy gyermekének jó legyen a beszédkészsége, választékosan fejezze ki magát. A felnőttek arról szeretnek beszélni, ami érdekli őket, amiről ismereteik vannak.

Így vannak ezzel a gyerekek is.

Ezért fontosak a gyermekkel folytatott irányított beszélgetések, hiszen a szókincs bővítése és rendszerezése segíthet abban, hogy gyermekünk kommunikatívabb legyen.
Az érzelmi fejlődésnek a személyes beszélgetés a terepe, hiszen az élő beszéd sokkal többet mond, mint az írott.
A technológiai fejlődés elkerülhetetlen, de a sikeres személyiségfejlődéshez tartalmas emberi kapcsolatok szükségesek és ehhez nélkülözhetetlen a verbalitás.

A nyelvi késés (megkésett beszédfejlődés) és a nyelvi zavar a későbbiekben tanulási nehézséget okozhat, de elvezethetnek szociális, emocionális zavarokhoz is.
Olyan sikertelenségi spirálba kerülhet gyermekünk, amelyből később sokkal nehezebb a kilábalás.

Mivel ilyen kiemelt fontosságú a beszédfejlődés a gyermekek és szüleik életében,így 2017 szeptemberétől törvényi kötelezettség a kiscsoportosok nyelvi késésének (megkésett beszédfejlődés) szűrése!

Mindezeket figyelembe véve a gyakorlóanyagot változatos feladatokból állítottam össze, hogy felébresszem a gyermek érdeklődését, fejlesszem beszédét, gondolkodási folyamatait, emlékezetét, figyelmét.
A feladatok sorrendje a gyermek egyéni képességeit figyelembe véve variálható.

A könyv anyaga a beszédindítást segíti, a nyelvi rendszer kiépítését részképesség-fejlesztéssel tarkítva.

Sokat foglalkozik szókincsbővítéssel, gyűjtőfogalmak körébe tartozó fogalmakkal, mert a „mai” gyermekek sokszor rácsodálkoznak számunkra közismertnek gondolt tárgyakra, dolgokra.
A könyv további részében kezdődik a beszéd tartalmi oldalának a rendezése, a nyelvtani szerkezetek kiépítése, és befejezésként az összefüggő beszéd gyakorlása.

A könyv nemcsak nyelvi késő gyermekeknek szól: a változatos, egymásra épülő feladatok minden kisgyermek nyelvi fejlődését segíti.

A beszédfejlődés egyik oszlopa a mozgásfejlődés, így TSMT vagy egyéb mozgásfejlesztő foglalkozások mellett a másik oszlopot, a nyelvi fejlesztést a Látogatás a beszéd birodalmába kiadványokkal tudjátok biztosítani több éven keresztül. A könyvet modern képanyaga, felépítése, szemlélete miatt előszeretettel használják Waldorf, Montessori, alapítványi és egyházi óvodák is.

A nyelvi késés (megkésett beszédfejlődés) terápia aktívan igényli a szülői közreműködést, ezért a könyv felépítése lehetővé teszi, hogy a szülők az otthoni játékok, foglalkozások során önállóan használják, hiszen a segítség megtalálható a könyv mellékletében.

Ez a 'kék' könyv a beszédépítés, nyelvi fejlesztés alapjait tartalmazza. A Látogatás a beszéd birodalmába 2 'lila' kiadvány ennek a kiegészítése. A két könyv együtt és a kapcsolódó Szókártyák csomagban is megrendelhetők.

Logopédus, gyógypedagógus, óvodapedagógus, fejlesztő-pedagógus szakemberek a korai fejlesztés, a beszédindító és anyanyelvi fejlesztő foglalkozások, terápiák során tankönyvként alkalmazhatják, figyelembe véve a komplex gyógypedagógiai- pszichológiai szemléletet, mert a terápia célja a beszéd elsajátítása mellett a gyermek személyiségének fejlesztése.

Élményekkel teli varázslatos látogatást kívánok a beszéd birodalmába!
Látogatás a beszéd birodalmába

Anyanyelvi és részképesség fejlesztő feladatgyűjtemény a nyelvi késés és a nyelvi zavar logopédiai terápiás ellátásához

2 - 7 éves gyermekek számára.

152 teljesen színes oldal, lektorált kiadvány

megrendelem
Látogatás a beszéd birodalmába 2

3.590 Ft

Látogatás a beszéd birodalmába 2 (2019)

A ’Látogatás a beszéd birodalmába 2’ nem az első „kék” könyv folytatása, hanem a meglévő tudásanyag bővítése, fontos nyelvtani részekkel kiegészítve. A két könyv együttes használata biztosítja a komplex fejlesztést.
A könyv az első kötettel és Szókártyákkal együtt csomagban is kapható!

"Az első kötet terjedelmi gátjai miatt úgy éreztem, hogy az ismeretanyag bővítésre szorul. A gyerekek, a szülők, a kollégák pozitív visszajelzései alapján igény van az első „Beszéd birodalma” könyv anyagának bővítésére, teljesebbé téve a foglalkozásokat. Hiszem, hogy azok a gyermekek, szülők és kollégák, akik már az első kötetet alkalmazva tartottak foglalkozásokat, szívesen fogják kezükbe venni ezt a kiadványt is." - Szabó Szilvia
Látogatás a beszéd birodalmába 2

Kiegészítő feladatgyűjtemény a nyelvi késés és nyelvi zavar logopédiai terápiás ellátásához

2 - 7 éves gyermekek számára.

116 teljesen színes oldal, lektorált kiadvány

megrendelem
Látogatás a beszéd birodalmába 1-2 - SZÓKÁRTYÁK

6.190 Ft

Látogatás a beszéd birodalmába SZÓKÁRTYÁK

Az 527 képből álló szókártya gyűjtemény a ’Látogatás a beszéd birodalmába 1-2’ kötetek képeit tartalmazza.

A változatos képanyag nemcsak nyelvi késő, beszédfejlődésben elmaradást mutató, hanem minden beszédet elsajátító kisgyermek számára ajánlott szókincsének bővítéséhez, anyanyelvi fejlődéséhez 2 éves kortól.

A képek csoportosítása nemcsak szókincsbővítésre ad lehetőséget, hanem későbbi életkorban a főfogalom alá rendezést is gyakorolhatják a gyermekek a színes kártyák segítségével.

A képanyag óvodai és logopédiai foglalkozásokhoz, otthoni játékokhoz változatos formában használható. Önmagában a Szókártya gyűjtemény hasznos ugyan, viszont terápiához, otthoni megsegítéshez célszerű legalább a "kék" Látogatás könyv beszerzése, mivel a nyelvi rendszerek kiépítését, tematikáját a könyv tartalmazza!

Ajánlom szülőknek, óvodapedagógusoknak, logopédusoknak és fejlesztőpedagógusoknak, hogy változatos és színes képanyaggal támogassák meg a gyermekek beszédfejlődését.

A szókártya kötet a 'Látogatás a beszéd birodalmába 1-2' könyvekkel együtt csomagban is elérhető!
Látogatás a beszéd birodalmába

SZÓKÁRTYÁK

2 - 7 éves gyermekek számára.

527 képpel

megrendelem
Látogatás a beszéd birodalmába könyvcsomag

6.980 Ft

Látogatás a beszéd birodalmába 1-2. kötet

A "Látogatás a beszéd birodalmába" könyvcsomag szakmai segítséget és terápiás eszközt ad logopédus, gyógypedagógus szakembereknek a nyelvi késés (megkésett beszédfejlődés) terápiájához. Támogatja az óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógusok, pedagógiai asszisztensek munkáját, hiszen a könyvben található feladatokkal komplett foglalkozásokat építhetnek fel.

Valódi értéket jelent a szülőknek, hiszen a könyvek felépítése, útmutatása segíti őket az otthoni foglalkozások során. Ezáltal gyermeküknek bővül a szókincse, elsajátja anyanyelvünk grammatikai rendszerét, fejlődnek képességei és általános ismeretei az átlagosnál magasabb szintre emelkednek.

Mivel a 'Látogatás...' fejlesztő könyvek komplex részképesség-fejlesztést is tartalmaznak, így a használatukból származó előnyt azok a gyerekek is tapasztalták már, akik hivatalosan nem vettek részt beszédindító, beszédfejlesztő logopédiai foglakozásokon. Csak megfelelő alapra lehet építkezni, a bonyolultabb képességek elsajátításához az alapkészségeknek rendben kell lennie.
A 'Látogatás a beszéd birodalmába' könyvek ezeket a készségeket, képességeket adják a gyerekeknek.

A gyerekeket változatos és modern képanyag, gondosan összeállított és felépített feladatok várják a Látogatás könyvekben, így minden tanulás, tapasztalás vizuális élményhez kapcsolódik, ezáltal válik a tudás maradandóvá.

A könyvek kiválóan használhatóak nemcsak a klasszikus, de a Waldorf, Montessori, alapítványi, egyházi óvodák, iskolák programjában is.
'Látogatás a beszéd birodalmába' könyvcsomag

Szókincsbővítés, beszédindítás, beszédfejlesztés, részképesség-fejlesztés. A nyelvi késés (megkésett beszéd) terápia korszerű eszközei

2 - 7 éves gyermekek számára.

összesen 268 oldalon (A4)

megrendelem
Látogatás a beszéd birodalmába SZUPERCSOMAG

12.890 Ft

Látogatás a beszéd birodalmába SZUPERCSOMAG

A csomag a 'Látogatás a beszéd birodalmába 1-2' köteteket tartalmazza és a kapcsolódó Szókártya gyűjteményt.

Ahogy a könyvek, úgy a teljes csomag több évre biztosítja az anyanyelvi és részképesség-fejlesztést kisgyermekek számára, míg szakembereknek komplex eszköztárat biztosít.
Látogatás a beszéd birodalmába

SZUPERCSOMAG

2 - 7 éves gyermekek számára.

A 2 könyv többezer színes képpel + SZÓKÁRTYA gyűjtemény!

megrendelem
Látogatás a vonalak birodalmába

4.290 Ft

Látogatás a vonalak birodalmába

Látogatás a vonalak birodalmába - a grafomotoros fejlesztés nagykönyve kis és nagy gyermekeknek

A finommotorika a kéz és az ujjak összerendezett mozgása, amelyek működtetése megfelelő idegrendszeri érettséget feltételez. Fejlődése összefügg a nagymozgások, az egyensúly fejlődésével és a szem-kéz koordináció kialakulásával.

A grafomotoros fejlesztés a finommozgások koordinációjának, a rajz- és írás készségének fejlesztése. A „grafomotorikus" szó jelentése írómozgást jelent, de a finommozgás-koordinációt igénylő tevékenységeket, a rajz- és íráskészséggel kapcsolatos mozgásokat is magába foglalja.

5-7 éves korban a normál érési folyamatra építve ugrásszerű fejlődést lehet elősegíteni, mert ebben az időszakban zajlik a kézizmok, kézközép-csontok erősödése, a finom-mozgás koordinációjáért felelős agyi struktúrák kiépülése, az idegpályák myelinizációja. A finom és grafomotoros fejlődéssel együtt fejlődik a fantázia, a logikai készség, a kreativitás és a tájékozódó képesség is.

A grafomotoros fejlesztés során alkalmazott, a gyermekek aktuális tudására szabott módszerek segítségével fejlődik a logikai- és kombinációs készség, a tájékozódó képesség, a kreativitás, az ötletes megoldásokban a fantázia. Ezek azok a képességek, melyek a sikeres iskolai tanulásban előnyöket jelentenek és meghatározzák a gyermek iskolához és tanuláshoz való pozitív viszonyát.

A sikeres íráskészség feltételei:
- grafomotorikus fejlettség
- vizuo-motorika kialakulása
- figyelem
- sorrendiség (szerialitás)
- tájékozódási képesség
- szem- kéz koordináció fejlettsége
- látási analízis-szintézis kialakulása

A grafomotoros készség fejlesztésének célja az írás és vonalvezetés megalapozása, fejlesztése, az összerendezett írásmozgások létrehozása és az érési folyamatok megsegítése.

Miben lesz segítségedre a könyv?

✓  A szakszerűen felépített tartalom segítségével gyermeked finommotorikai készsége, képessége magasabb szintre emelkedik,

✓  ezáltal nemcsak az íráskészsége javul, de más területeken is ugrásszerű javulás figyelhető meg /logikai, matematikai készségek/.

✓  Otthoni gyakorláshoz ideális, de szakemberek az óvodai foglalkozásokba is sikerrel beépíthetik.

✓  Lektorált kiadvány, ezáltal a szülők is biztosak lehetnek benne, hogy szakmailag megalapozott könyvből dolgoznak.

✓  Egyedülálló a fejlesztő könyvek sorában: 160 végig színes oldalon barangolhattok!

✓  A könyv anyaga lehetőséget ad a gyermekek életkora és fejlettségi szintje szerint történő változatos gyakorlásra.

✓  Felépítésének elvei: fokozatosság, sikerélmény, rendszerszemlélet, játékosság, változatosság, tevékenység-központúság.

A könyvet ajánljuk a 'Látogatás a tudás birodalmába' kötettel együtt. Míg ebben a kötetben a grafomotoros készség fejlesztése a hangsúlyos, az 'írásra hangolódás', addig a 'zöld, baglyos könyv' a logikai, gondolkodási képességeket fejleszti Meixner alapokra épülve.

Minden könyvünk a szokásos 'Látogatás könyvek' által képviselt minőségben készült.
Látogatás a vonalak birodalmába

Grafomotoros elemekre épülő iskola-előkészítő és részképességfejlesztő feladatgyűjtemény

5 - 7 éves gyermekek számára.

160 teljesen színes oldal, lektorált kiadvány

megrendelem
Látogatás a tudás birodalmába

3.990 Ft

Látogatás a tudás birodalmába (2019)

A Látogatás a tudás birodalmába teljeskörű iskola-előkészítést adó könyv. 156(!) teljesen színes A4-es oldala szakszerűen felépített játékos feladatokkal mutatja azt az utat, amely a sikeres iskolakezdéshez szükséges.
A szülők otthon is képesek szakszerű iskola-előkészítést végezni, hiszen a könyv felépítése segítségükre van ebben.
A könyv ugyanakkor egy professzionális diszlexia-prevenciós, terápiás eszköz is.

Vannak országok, ahol minden gyermek iskola-előkészítő foglalkozáson vesz részt. Ennek célja az, hogy az óvodából az iskolába váltás zökkenőmentes legyen. Ez az átmenet hatalmas változás a gyerekek, de a szüleik életében is!
Innentől kezdve iskolás lesz gyermekünk sok-sok évig, ezért fontos, hogy az iskola a sikerélményt jelentse a gyerekek számára. Az első időszak iskolaélménye hosszú ideig meghatározó lesz szülőnek, gyermeknek egyaránt! Talán a saját jó vagy rossz tapasztalataink is élénken élnek még bennünk...
A Látogatás a tudás birodalmába a bizonyítottan sikeres iskolakezdésben lesz segítségetekre.

A könyvben található feladatok megoldása révén kialakulnak azok a készségek, képességek, amelyek az iskolában alapvetőek a jó teljesítményhez:

- térbeli tájékozódás, irányok
– testséma
- szerialitás fejlesztése
- hallási és vizuális figyelem fejlesztése
– kognitív folyamatok fejlesztése
– ritmus és vonalvezetési gyakorlatok
– anyanyelvi fejlesztés
– szókincsbővítés
- általános ismeretetek
- emlékezet és munkamemória fejlesztése


A könyv fokozatosan nehezedő feladatokon keresztül fejleszti a gyermekek képességeit, a feladatok sikeres megoldása hozzájárul ahhoz, hogy szorongás nélküli és vidám legyen az iskolakezdés.

A könyv alkalmazása során a gyermek kifejezőkészsége, szókincse, téri orientációja, gondolkodása és figyelme fejlődik, általános ismeretei gazdagodnak. A feladatok sorrendje a gyermek egyéni képességeit figyelembe véve variálható.

A könyv segíti a szülőt az otthoni gyakorlásban és feltárja számára, hogy milyen ismeretekkel kell rendelkeznie gyermekének a sikeres iskolakezdéshez.

A gyerekek számára az érzései és az élményei teszik a világ jelenségeit lényegessé vagy érdekessé. Ezért a „Látogatás a tudás birodalmába” korszerű képanyagot tartalmaz, a tudásanyaga szakszerűen összeállított, így a szülők biztosak lehetnek abban, hogy értéket kap gyermekük és ezáltal ők maguk is.
Élmény nélkül nincs hatékony tanulás, ezért a gyermek társa Holi, a bagoly, aki elkíséri, segíti a gyerekeket a tudás birodalmába a könyv 156 színes oldalán keresztül.

A könyvet logopédus, gyógypedagógus óvoda és fejlesztőpedagógus szakemberek alkalmazhatják sikerrel diszlexia-prevenciós terápiák során is, így ilyenformán a ’Látogatás a beszéd birodalmába kiadványok’ folytatása.

Jól működő, professzionális iskola-előkészítő foglalkozások alapjául szolgál már a könyv, így az otthonon túl intézményi felhasználásra is alkalmas.
A modern, változatos, színes képanyag, a könyv felépítése lehetővé teszi a Montessori, Waldorf, alapítványi és egyházi óvodai programokba való beépítést is.
Látogatás a tudás birodalmába

Diszlexia prevenciós elemekre épülő iskola-előkészítő anyanyelvi és játékos részképesség-fejlesztő feladatgyűjtemény

5-7 éves gyermekek számára.

156 teljesen színes oldal, lektorált kiadvány

megrendelem

A hangok birodalma: könyvek L-R és S-ZS-CS hangok gyakorláshoz

Látogatás a hangok birodalmába

3.790 Ft

Látogatás a hangok birodalmába

A Látogatás a hangok birodalmába a L, R hangok gyakorlásához nyújt segítséget szülőknek és szakembereknek egyaránt.

A könyv anyaga az artikulációs terápia azon szakaszán használható, ahol a tanult hangot a logopédus már kialakította és rögzítette.
Ebben a fejlődési szakaszban a gyermekek gyakorlás közben már tudják jól ejteni a tanult hangzókat, de ha spontán mesélnek valamit, még összekeverik azokat.
Mivel különösen a R hang gyakorlása, a 'r pörgetése' nem tartozik az egyszerű feladatok közé a gyermekek számára, ezért fontos a gyakorlás során a játékosság, a figyelem fenntartása.

A Látogatás a hangok birodalmába szakszerű feladataival, képeivel, a digitális hallás-differenciáló játékokkal folyamatosan megadja a gyermekeknek az élményt a L, R hangok gyakorlásához.

Az artikulációs zavar a beszédhangok helytelen kiejtése, vagyis a kiejtés tisztaságának zavara, melyek az adott nyelvi közösség normáitól eltérnek. A beszédfejlődés során a gyermek artikulációja egyre fejlettebb lesz, de ha 4,5-5 éves korban is hibásan ejti a beszédhangokat, akkor logopédus segítségét kell kérni.
Ebből következik az is, hogy a fenti életkor előtt az artikulációs hibát ne javítsuk! Pl. egy hároméves kisgyermektől nem elvárható, hogy tisztán beszéljen, hiszen a beszédtől nem a kedvét szeretnénk elvenni, hanem a kommunikációs kedvét szeretnénk fenntartani!


Óvodában, középső csoportban, majd nagycsoportban kezd zavaró lenni a hibás hangképzés, és ha iskolakezdésre sem javul, akkor kezdődnek a problémák: egyrészt gyermekünk a gúnyolódások kereszttüzébe kerülhet, másrészt könnyen keverheti a helytelenül képzett hangokat az írás- olvasás során. Mindezek negatívan befolyásolják gyermekünk iskolai teljesítményét és további problémák forrása lehet.

A beszédhiba káros hatása a gyermeki fejlődésre főleg az első és második osztályos tanulók esetében jelentkezik: jelentősen megnehezíti az alapvető iskolai készségek elsajátítását, az olvasás - írás tanulását.
A könyv használata az otthoni gyakorlás során elengedhetetlen a gyermek fejlődéséhez, az iskolakezdéshez és a kapot visszajelzésekből tudjuk, hogy erősíti a gyermek - szülő verbális és érzelmi kapcsolatot a játékos feladatok megoldása során.

Mire lesztek képesek a könyvvel?

✓  Szülőként is szakszerűen és változatosan tudjátok gyakorolni a L, R hangokat gyermekeddel.

✓  Egyedülálló könyv a gyakorló füzetek sorában, ugyanis itt végig színes oldalakon barangolhattok! Tudományosan bizonyított tény: A színek az érzelmekkel állnak kapcsolatban, ezek pedig felelősek azért, hogy maradandóak legyenek a tanultak és élvezetes a folyamat.

✓  Szakemberek a terápiák során is használhatják, de óvodai foglalkozásokba is beépíthető.

✓  R hang gyakorlása, differenciálása versben! A kiadványt Bartos Erika, Kovács András Ferenc és Zelk Zoltán versei teszik varázslatossá.

✓  A több száz színes kép és a kapcsolodódó játékok gazdagítják gyermeketek szókincsét. Ezáltal lesz képes választékosan kifejezni gondolatait, fogékonyabb lesz a világ megismerésére.

✓  A Látogatás a hangok birodalmába túllép a lapokon! Okoseszköz segítségével megmozdulnak a szereplők és hangdifferenciálást fejlesztő játékokkal indulhat a móka! Az applikáció és a három játék ingyenes, Wifi és 4G kapcsolat esetén is működnek! A szükséges Zappar alkalmazás ingyen letölthető androidos telefonra a Play áruházból és iOS eszközre az'App Store'-ból is.

A könyv alcíme élménytár, tehát nem gyakorlófüzet.
Azt szeretnénk ha szívesen venné elő ezt a Látogatás könyvet is mind a gyermek, a szülő és a szakember egyaránt. A gyermek büszke legyen a könyvére, a szülő és a logopédus szakember pedig kiváló eszközzel tudjon dolgozni, így hamarabb eredményt elérni.

A célunk az, hogy a gyerekek örömmel éljék meg az artikulációs gyakorló foglalkozásokat, emlékezetes, maradandó, élményt adó és hasznos időtöltés legyen minden látogatás a L-R hangok birodalmába szülőknek is és logopédus szakembereknek is.

Tartalmas és élményekkel teli barangolást kívánunk!
Látogatás a hangok birodalmába

Fejlesztő élménytár a L és R hangok gyakorlásához

Az életre kelthető könyv!

Három ingyenes applikációval!

megrendelem
Látogatás a hangok birodalmába

3.790 Ft

Látogatás a hangok birodalmába-S,ZS,CS

A Látogatás a hangok birodalmába a S, ZS, CS hangok gyakorlásához nyújt segítséget szülőknek és szakembereknek egyaránt.

A könyv anyaga az artikulációs terápia azon szakaszán használható, ahol a tanult hangot a logopédus már kialakította és rögzítette.
Ebben a fejlődési szakaszban a gyermekek gyakorlás közben már tudják jól ejteni a tanult hangzókat, de ha spontán mesélnek valamit, még összekeverik azokat.
A gyakorlás sokszor monoton és valljuk be, sokszor unalmas tevékenység a gyerekeknek. Ezért kiemelten fontos a játékosság, a figyelem fenntartása ha eredményt szeretnénk elérni.

A Látogatás a hangok birodalmába szakszerű feladataival, képeivel, a digitális hallás-differenciáló játékokkal folyamatosan megadja a gyermekeknek az élményt a S, ZS és CS hangok gyakorlásához.

Az artikulációs zavar a beszédhangok helytelen kiejtése, vagyis a kiejtés tisztaságának zavara, melyek az adott nyelvi közösség normáitól eltérnek. A beszédfejlődés során a gyermek artikulációja egyre fejlettebb lesz, de ha 4,5-5 éves korban is hibásan ejti a beszédhangokat, akkor logopédus segítségét kell kérni.
Ebből következik az is, hogy a fenti életkor előtt az artikulációs hibát ne javítsuk! Pl. egy hároméves kisgyermektől nem elvárható, hogy tisztán beszéljen, hiszen a beszédtől nem a kedvét szeretnénk elvenni, hanem a kommunikációs kedvét szeretnénk fenntartani!


Óvodában, középső csoportban, majd nagycsoportban kezd zavaró lenni a hibás hangképzés, és ha iskolakezdésre sem javul, akkor kezdődnek a problémák: egyrészt gyermekünk a gúnyolódások kereszttüzébe kerülhet, másrészt könnyen keverheti a helytelenül képzett hangokat az írás- olvasás során. Mindezek negatívan befolyásolják gyermekünk iskolai teljesítményét és további problémák forrása lehet.

A beszédhiba káros hatása a gyermeki fejlődésre főleg az első és második osztályos tanulók esetében jelentkezik: jelentősen megnehezíti az alapvető iskolai készségek elsajátítását, az olvasás - írás tanulását.
A könyv használata az otthoni gyakorlás során elengedhetetlen a gyermek fejlődéséhez, az iskolakezdéshez és erősíti a gyermek - szülő kapcsolatát a játékos feladatok megoldása során.

Mire lesztek képesek a könyvvel?

✓  Szülőként is szakszerűen és változatosan tudjátok gyakorolni a S,ZS,CS hangokat gyermekeddel.

✓  Egyedülálló könyv a gyakorló füzetek sorában, ugyanis itt végig színes oldalakon barangolhattok! Tudományosan bizonyított tény: A színek az érzelmekkel állnak kapcsolatban, ezek pedig felelősek azért, hogy maradandóak legyenek a tanultak és élvezetes a folyamat.

✓  Szakemberek a terápiák során is használhatják, de óvodai foglalkozásokba is beépíthető.

✓  Hangok gyakorlása, differenciálása versben! A kiadványt Bartos Erika és Gazdag Erzsi versei teszik varázslatossá.

✓  A több száz színes kép és a kapcsolodódó játékok gazdagítják a gyermekek szókincsét. Ezáltal lesz képes választékosan kifejezni gondolatait és fogékonyabb lesz a világ megismerésére.

✓  A Látogatás a hangok birodalmába túllép a lapokon! Okoseszköz segítségével megmozdulnak a szereplők és hangdifferenciálást fejlesztő játékokkal indulhat a móka! Az applikáció és a három játék ingyenes, Wifi és 4G kapcsolat esetén is működnek! A szükséges Zappar alkalmazás ingyen letölthető androidos telefonra a Play áruházból és iOS eszközre az'App Store'-ból is.

A könyv alcíme élménytár és bár gyakorás nélkül nincs siker,nem szerettem volna 'gyakorló füzet' -nek hívni..
Azt szeretnénk ha szívesen venné elő ezt a Látogatás könyvet is mind a gyermek, a szülő és a szakember egyaránt. A gyermek büszke legyen a könyvére, a szülő és a logopédus szakember pedig kiváló eszközzel tudjon dolgozni, így hamarabb eredményt elérni.
A célunk az, hogy a gyerekek örömmel éljék meg az artikulációs gyakorló foglalkozásokat, de emlékezetes, maradandó, élményt adó és hasznos időtöltés legyen minden látogatás a S-ZS-CS hangok birodalmába szülőknek is és logopédus szakembereknek is.

Tartalmas és élményekkel teli barangolást kívánunk!
Látogatás a hangok birodalmába

Fejlesztő élménytár a S, ZS, CS hangok gyakorlásához

Az életre kelthető könyv!

Három ingyenes applikációval!

megrendelem
Látogatás a hangok birodalmába

7.120 Ft

Látogatás a hangok birodalmába-CSOMAG!

A Látogatás a hangok birodalmába CSOMAG a L-R és S és ZS, CS hangok gyakorlásához nyújt segítséget szülőknek és szakembereknek egyaránt. Összesen 160 végig színes, valódi élményt adó oldalakon biztosítja a hatékony és élvezetes gyakorlást és automatizálást a hangok birodalmában!

A csomag célja, hogy a szakemberek eszköztára gyarapodhasson valamivel kedvezőbb áron, mintha külön vennék meg a könyveket. Ugyanakkor szerettük volna azt is, hogy azon a gyerekek szüleinek is elérhető legyen mindkét könyv, ahol több hang érintett a gyakorlásban, automatizálásban. A könyvcsomag ezenkívül alkalmas óvodában, csoportban való gyakorláshoz is.

A célunk az, hogy a gyerekek örömmel éljék meg az artikulációs gyakorló foglalkozásokat, emlékezetes, maradandó, élményt adó és hasznos időtöltés legyen minden látogatás a hangok birodalmába szülőknek is és logopédus szakembereknek egyaránt.

Tartalmas és élményekkel teli barangolást kívánunk a L-R és a S-ZS-CS hangok birodalmába!
Hangok birodalma könyvcsomag

A két könyv egyben!

Valódi élménytárak

L-R és S-ZS-CS hangok gyakorlásához

megrendelem

KÉPES VAGY RÁ!


Vidám motivációs matricák

Motto: "Vedd észre a jót, és tedd szóvá!"

A pedagógusok, de sok szülő is tudja: a mai kor gyermeke más. Rengeteg információ éri őket, sok érdekes dolog történik körülöttük, többezer inger éri gyermekeinket naponta, akár az egy évtizeddel ezelőtthöz képest is.

Valljuk be: a tanulás ehhez képest nem túlzottan érdekes tevékenység.

A Látogatás könyvek színes képi világa ezért igyekszik élményszerűen átadni a tudást a gyermekeknek, hiszen tudjuk: élmény nélkül nincs hatékony tanulás. Míg a kicsiknél a játékosság alapvető fontosságú, hiszen nem szabad pszichés terhet raknunk a gyermekeinkre, addig a 6–10 éves kor az önbecsülés kialakulásának időszaka a gyermek életében.

Ebben a korban a pozitív megerősítéssel, a bátorítással lehet elérni eredményeket.

A motiváció és a tanulási tevékenység kölcsönhatásban vannak.

Tovább olvasom...

KÉPES VAGY RÁ! - Pedagógiai Motivációs Matricák

940 Ft

Pedagógiai Motivációs Matricák

A „Képes vagy rá!” matrica csomagot azért alkottuk, hogy segítségére legyen pedagógus kollégáknak és a szülőknek. A vidám matricák használatával biztosíthatjuk a gyermekek számára az azonnali visszacsatolás és a fejlesztő értékelés lehetőségét.

A csomag bármely pedagógiai tevékenység során használható.

A pozitív visszacsatolás hatása:
- mentálisan felemel
- növeli a tanulási tevékenység élvezeti értékét
- ösztönöz
- hiánya esetén kiégés

A gyermekek azonnali 'Képes' visszajelzést, míg a szülők a matricák szövegeinek segítségével információt kapnak gyermekük haladásáról a tanulási folyamatban.
KÉPES VAGY RÁ! - Pedagógiai Motivációs Matricák

189 db színes, vidám, valódi motivációt jelentő matricával

megrendelem
KÉPES VAGY RÁ! - Logopédiai Motivációs Matricák

940 Ft

Logopédiai Motivációs Matricák

A „Képes vagy rá!” matrica csomagot azért alkottuk, hogy segítségére legyen a logopédus kollégáknak és a szülőknek. A vidám matricák használatával biztosíthatjuk a gyermekek számára az azonnali visszacsatolás és a fejlesztő értékelés lehetőségét.

A csomag bármely logopédiai, pedagógiai tevékenység során használható.

A pozitív visszacsatolás hatása:
- mentálisan felemel
- növeli a tanulási tevékenység élvezeti értékét
- ösztönöz
- hiánya esetén kiégés
A csomag elsősorban logopédiai terápiás ellátás során használható.


A gyermekek azonnali 'Képes' visszajelzést, míg a szülők a matricák szövegeinek segítségével információt kapnak gyermekük haladásáról a tanulási folyamatban.
KÉPES VAGY RÁ! - Logopédiai Motivációs Matricák

189 db színes, vidám, valódi motivációt jelentő matricával logopédusoknak

megrendelem

Hogyan? Mit? GYIK

Kérdések és válaszok a logopédiai munkával, a Látogatás könyvekkel kapcsolatban.

Sok megkeresést kapok, kapunk a kiadóval együtt a könyvek kapcsán. Igyekszünk válaszolni minden kérdésre, de sajnos nem mindenkinek sikerül időben. Itt a leggyakrabban felmerülő kérdéseket igyekszem megválaszolni.

Tovább olvasom...

Miben tudnak könyveim segíteni?

nyelvi késés + megkésett beszédfejlődés + beszédindítás + beszédhibák/pöszeterápia/ + diszlexia prevenció + finommotorika fejlesztése + iskola-előkészítés

A nyelvi késésről

A gyermekek első két-három életévének fejlődési üteme és minősége jelentős hatással van egész életük alakulására. Szinte nincs még egy olyan életszakasz, amelyben ilyen gyors ütemű változások történnének. Mindezek alapjaiban határozzák meg a személyiség fejlődését, későbbi sikerességét.

Tovább olvasom...

Az iskola-előkészítésről

Az iskolakezdés minden gyermeknek és szüleiknek is nagy kihívás. Minden kisgyermek másképp éli meg, nagy változás ez az életükben.

Tovább olvasom...

A logopédiáról

A beszéd a személyiség varázsának hatására válik egyedivé és sokszínűvé.

Azért tartottam fontosnak ezt a fejezetet, mert sok tévhittel találkoztam. Többen, ha meghallják a logopédia szót, azonnal arra gondolnak, hogy a gyermekük fogyatékossággal rendelkezik és egyik vagy mindkét szülő elzárkózik a logopédiai folyamatban való részvételtől. Ezzel gyermekük további életét nehezítik, folyamatos kudarcélményeknek lesznek kitéve az óvodában, iskolában és a sikerek elmaradása, de pontosabban a sikertelenségek sorozata frusztrációt, másodlagos pszichés tüneteket okozhat. Arról nem is beszélve, hogy a minél korábban kezdett fejlesztő munka elengedhetetlen a gyermek egyenletes fejlődése szempontjából. A jövőben remélhetőleg a prevenció egyre fontosabb szerepet kap a logopédiai tevékenységben. A későn elkezdett terápia csak részben tudja pótolni a korai elveszett éveket, így a szülő felelőssége hatalmas!

Tovább olvasom...

Megrendelés

Termék Bruttó ár DB Összesen
Látogatás a beszéd birodalmába {{ mybook1unitprice | currency:"":0 }} Ft {{ mybook1.value * mybook1unitprice | currency:"":0 }} Ft
Látogatás a beszéd birodalmába 2 {{ mybook3unitprice | currency:"":0 }} Ft {{ mybook3.value * mybook3unitprice | currency:"":0 }} Ft
Látogatás a beszéd birodalmába SZÓKÁRTYÁK {{ mybook7unitprice | currency:"":0 }} Ft {{ mybook7.value * mybook7unitprice | currency:"":0 }} Ft
SZUPERCSOMAG (Látogatás a beszéd birodalmába 1-2. kötet + SZÓKÁRTYÁK) {{ mybook8unitprice | currency:"":0 }} Ft {{ mybook8.value * 12890 | currency:"":0 }} Ft
Beszéd birodalma könyvcsomag (Látogatás a beszéd birodalmába 1-2. kötet) {{ mybook4unitprice | currency:"":0 }} Ft {{ mybook4.value * mybook4unitprice | currency:"":0 }} Ft
Látogatás a vonalak birodalmába {{ mybook9unitprice | currency:"":0 }} Ft {{ mybook9.value * mybook9unitprice | currency:"":0 }} Ft
Látogatás a tudás birodalmába {{ mybook2unitprice | currency:"":0 }} Ft {{ mybook2.value * mybook2unitprice | currency:"":0 }} Ft
Látogatás a hangok birodalmába L-R ÚJDONSÁG! {{ mybook10unitprice | currency:"":0 }} Ft {{ mybook10.value * mybook10unitprice | currency:"":0 }} Ft
Látogatás a hangok birodalmába S-ZS-CS ÚJDONSÁG! {{ mybook11unitprice | currency:"":0 }} Ft {{ mybook11.value * mybook11unitprice | currency:"":0 }} Ft
Hangok birodalma könyvcsomag ÚJDONSÁG! {{ mybook12unitprice | currency:"":0 }} Ft {{ mybook12.value * mybook12unitprice | currency:"":0 }} Ft
KÉPES VAGY RÁ! - Pedagógiai Motivációs Matricák {{ mybook5unitprice | currency:"":0 }} Ft {{ mybook5.value * mybook5unitprice | currency:"":0 }} Ft
KÉPES VAGY RÁ! - Logopédiai Motivációs Matricák {{ mybook6unitprice | currency:"":0 }} Ft {{ mybook6.value * mybook6unitprice | currency:"":0 }} Ft

Megrendelő/Intézmény neve

Szállítási mód

Válassza ki az Önhöz legközelebbi GLS Csomagpontot és annak nevét és címét írja be a lenti mezőbe.
GLS csomagpont kereső

Válassza ki az Önhöz legközelebbi Foxpost Csomagautomatát!

Fizetési mód

Online bankkártyás fizetés: Nem ismerjük, nem tároljuk a bankkártya adatokat. A fizetés a Barion biztonságos adatkapcsolatán keresztül történik. Barion Payment Zrt.MNB eng. szám:H-EN-I1064/2013. A fizetés befejeztével a rendszer visszaigazolást küld és sikeres tranzakció esetén küldjük a rendelést.
Banki átutalás: Az utaláshoz szükséges adatokat automatikus emailben küldjük!
Szállítás: 22.000 Ft feletti rendelés esetén a szállítási díjat belföldön vállaljuk/az utánvétet már sajnos nem tudjuk :( /.
Alapárak: Foxpost:790.- GLS: 990.- MPL:1250.- Ft

> Erdélyi vagy Felvidéki rendeléseket GLS futárszolgálattal teljesítjük házhoz, ennek díja: 3500 Ft
Felvidéken rendelhető:Camino Könyvesház:https://konyveshaz.sk/
Németországban: Bücherland Kaspar

Szállítási cím

Számlázási cím (ha eltér a szállítási címtől)

Rendelés összesítő
Termékek ára: {{ totalproductcost }} Ft
Szállítási költség: {{ mydeliverycost }} Ft
Utánvét / Foxpost bankkártyás fizetés költsége: {{ mypaymenttype.value == "" || mypaymenttype.value == "bank" || mypaymenttype.value == "bankext" || mypaymenttype.value == "barion"?0:(mydeliverytype.value == "posta"?400:400) }} Ft
Végösszeg: {{ (mybook1.value * mybook1unitprice) + (mybook2.value * mybook2unitprice) + (mybook3.value * mybook3unitprice) + (mybook4.value * mybook4unitprice) + (mybook5.value * mybook5unitprice) + (mybook6.value * mybook6unitprice) + (mybook7.value * mybook7unitprice) + (mybook8.value * mybook8unitprice) + (mybook9.value * mybook9unitprice) + (mybook10.value * mybook10unitprice) + (mybook11.value * mybook11unitprice) + (mybook12.value * mybook12unitprice) + (mypaymenttype.value == "" || mypaymenttype.value == "bank" || mypaymenttype.value == "bankext" || mypaymenttype.value == "barion"?0:(mydeliverytype.value == "posta"?400:400)) + (mydeliverycost) }} Ft

Elfogadom a szerződési feltételeket

Elfogadom az adatvédelmi szabályzatot

Kapcsolat

Impresszum illetve könyvek, kiadványok rendelése esetén:
A Látogatás könyvek kiadója:
Fejlesztő Élménytár Könyvkiadó Kft.
1147 Budapest Birtok u 33.
+36/20 317 10 70
fejlesztoelmenytar/kukac/gmail/pont/com

Támogatók


bio élelmiszerek

Természetes Omega3 forrás

gluténmentes bio és natúr tészták sok féle ízben és formában