Szeretnéd, hogy gyermeked írástanulása örömteli legyen?

Hogy az iskolakezdés, az írás megtanulása ne a szorongás szinonimája legyen?

Ebben ad szakszerű és vidám segítséget a Látogatás a vonalak birodalmába!

Az írástanulás, betűkerekítés tudománya óriási kihívás a gyermekeknek.
Elsajátítani nem egyszerű, különösen az olvasással együtt.
Nekünk felnőtteknek talán természetes az írás képessége, de a gyerekeknek még egyáltalán nem.

A gyerekek íráshoz való viszonya hamar megmutatkozik:
az elrágcsált ceruzavégeken.

Ennek nem kell így lennie, ezért született meg ez a könyv...

Az óvodából az iskolába lépés nem egyszerű dolog sem a gyerekeknek, sem a szüleiknek.
A gyerekek várják, de az elképzelt iskolakép nem mindig egyezik a valósággal.
Gondoljunk bele: az óvodában a kötetlen fogalkozások után gyermekünknek le kell ülni, egyhelyben maradni, odafigyelni, írni, olvasni tanulni.
Ehhez még egy tanmenet is társul: pl. decemberre, írni és olvasni kell tudni...
De minden gyermek - ahogy mi felnőttek is- más és más. Nem mindenki fogja ugyanarra az időpontra megtanulni az írást és olvasást.
Ha pedig a gyermekünk azt érzi, hogy ő "nem elég jó", az fruszrációt, szorongást, magatartászavart okozhat és a végén tényleg 'rossz tanuló' lesz az is aki egyáltalán nem lenne az.
Mert a gyerekek különböző képességszintekkel rendelkeznek.

Olyan eszközökre van szükség, amely segít a gyerekeknek, hogy elérjék a kitűzött célt, nekünk szülőknek pedig megkönnyíti feladatunkat.
Az egyik ilyen eszköz a Látogatás vonalak birodalmába.

Ha gyermekünknek nem úgy alakul az írás, nem görbülnek az íráselemek, akkor extra munkát kell befektetnünk az iskolai órák mellett, ez nyilvánvaló.
Hiszen senki sem szeretné, hogy rossz tanuló legyen a gyermeke, vagy, hogy ne tudjon haladni a többiekkel.
Minden szülő azt szeretné, hogy gyermeke ügyes és okos legyen, minden szülő büszke szeretne lenni gyermeke eredményeire.
Ezért minden szülő kész erre az extra munkára:
Arra, hogy este 6-7-8 után amikor hazaesel a munkából, akkor az iskolai gyakorlatokat többször ismétlitek, hogy görbüljenek már azok a fránya betűk...
...és ha eddig sikerül eljutnotok és nekifogtok, az igazán elismerésre méltó, de valljuk be:
se neked, se a gyermekednek nem lesz hozzá türelme, ami teljesen természetes, hiszen a nap végére elfáradunk.
Aztán másnap a napi küzdelem tovább folytatódik, talán nekünk is a munkahelyen, de gyermekünknek az iskolában biztosan.

A Látogatás a vonalak birodalmába azért született, hogy segítségére legyen azoknak a szülőknek, akik azt szeretnék, hogy gyermekük iskolakezdése szorongásoktól mentes legyen, hogy bizonyítottan sikeres utat tudjanak építeni gyermekeiknek az iskolához.

Azért került mindez könyv formájába, hogy bárhol az országban elérhető legyen a felelős, tudatos szülőknek.
A gyermekekkel fogalkozó szakemberek terápiákat tudnak a könyvre felépíteni, így adva segítséget a gyerekeknek és szüleiknek.

Az írásmozgás-koordináció előkészítése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy sikeres legyen gyermekünk írástanulása. Az a gyermek, aki kiskorától sokat rajzolt, festett, gyöngyöt fűzött stb., annak kézmozgás kivitelezése iskolás korára tökéletesen alkalmassá válik arra, hogy betűket kanyarítson.

De még a sok gyakorlás ellenére is sokszor megmakacsolják magukat azok a kis kezecskék, és egy kis ösztönzés elengedhetetlen.

A Látogatás a vonalak birodalmába szakszerűen felépített feladatai, élményt adó gyakorlatai lekötik a gyerekek figyelmét: segítségével fejlődik a fantázia, a kreativítás, az írómozgás, a szem-kéz koordinációs képesség.
A kéz finommozgás-koordinációt igénylő tevékenységének fejlesztése a grafomotoros fejlesztés egyik fontos területe. Ez az írás-előkészítés, valamint az iskolaérettség szempontjából is nagy jelentőségű.

Ha nincsenek meg az alapfokú készségek, képességek, akkor arra lehetetlen összetettebb tanulási folyamatokat építeni, megfelelő alapok nélkül a ház is összedől.
Később pedig nekünk, szülőknek és persze a gyerekeknek is sokkal hosszadalmasabb és küzdelmesebb út jön, hogy behozzuk a lemaradásokat.


A Látogatás a vonalak birodalmába könyv segítségével gyermeked iskolakezdése zökkenőmentes, mert

- szem-kéz koordinációja megfelelő, így
- az írástanulása problémamentes
- munkamemóriája életkori szintjének megfelelő
- logikai képességei fejlődnek
- téri orientációja egyre biztosabb
- kreativabbá válik
- sikeresen oldja meg a feladatait, így önbizalma nő...

...ezért motiváltabb lesz a tanulás során.

Mindez játékos formában történik a Látogatás a vonalak birodalmába segítségével, hiszen az örömmel végzett játék, az örömmel végzett munka és az örömmel végzett tanulás az idegrendszer olyan készenléti állapotában megy végbe, amikor az elsajátítás optimális, közepes intenzitású és kellemes ingeregyüttesek formájában tartja fenn a gyermek saját aktivitásait.

Az óvodás életkor szenzitív periódus, azaz bizonyos értelmi és szociális képességek kialakulásának optimális időpontja. Ez a tanulási folyamat szinte teljes egészében a játékban talál közvetítő közegére. Funkciókat tanul a játék útján, struktúrák épülnek fel, amelyek bonyolult organizációkká szerveződnek és számos integratív kapcsolat alakul ki. Tehát a játék alapvető és elsődleges, amely áthatja a gyermek egyéb tevékenységeit.

A Látogatás a vonalak birodalmába a játékra, az élményszerzésre épül. A színes oldalak lekötik a gyermekek figyelmét, a feladatok megoldása pedig sikerélményt és motivációt ad számukra. Folyamatosan fejlődik kézügyességük, fantáziájuk, kreativitásuk, de általános ismereteik is gyarapodnak.

Hány éves kortól ajánlott a könyv?

A kiadvány 5 éves kortól, az óvodai nagycsoportba járó gyermekeknek szól, de az általános iskola első osztályát megkezdő gyermekeknek is izgalmas, valódi fejlesztést adó feladatokat tartogat. Minden gyermek más és más, van akinek gyorsabban megy egy feladat megoldása, van akinek lassabban. A könyv figyelembe veszi ezeket a különbséget, de gyakorlatokat végicsinálva, az eredmények nem maradnak el.

A könyvesboltokban, újságárusnál sok foglalkoztatót lehet kapni, olcsóbban. Miért pont ez kell gyermekemnek?

Valóban, rengeteg a különböző "fejlesztő". Ezek változó színvonalúak, jobb esetben 30-40 oldalasak, fekete-fehér belívekkel rendelkeznek, sokszor szerző nélküli liszenszelt kiadványok. Ennek ellenére néhány feladat akár hasznos is lehet belőlük.
Azonban a Látogatás a vonalak birodalmába 160 teljesen színes oldala, többszázas képanyaga, teljeskörű és szakszerű grafomotoros és részképesség-fejlesztést adnak az alapoktól indulva.
A könyv a legkorszerűbb kötészeti eljárással készült, így a sok hajtogatás, rajzolás, "munkálkodás" során nem hullanak ki a lapok.
Lektorált kiadvány, így a szülők, nagyszülők biztosak lehetnek abban, hogy magas szakmai színvonalú könyvből dolgoznak a játékos foglalkozások során. Változatosság miatt lehet vásárolni "rajzolós, írós fejlesztőket", de a Látogatás a vonalak birodalmába mellé nem szükséges.

A Látogatás a vonalak birodalmába az élménypedagógia módszerére épít: bevon, tevékenységközpontú, több intelligencia-faktort mozgat, az élmény motivál is egyben.

25 év tapasztalata, többezer gyermekkel való foglalkozás után került papírra, az elejétől a végégig szakszerű útmutatást ad szülőnek és gyermeknek egyaránt.
A Látogatás könyveket gyermekekkel foglalkozó szakemberek is használják professzionális iskola-előlészitő és óvodai foglalkozásaik során.

"...hosszú órákon át tanulta vele a betűvetést, és rajzolta egy füzetbe színes ceruzával a házikókat, az udvaron legelésző teheneket és a hegygerincek mőgé hanyatló, sárga sugarú, szép gömbölyű napkorongokat." /Marquez: Száz év magány/

Author Image

Szabó Szilvia

mesterlogopédus, gyógypedagógus,
köznevelési szakértő

Speciális szakterületem

Nyelvi késés terápia /megkésett beszédfejlődés/, beszédindítás

Diszlexia prevenció és reedukáció

Artikulációs terápia, iskola-előkészítés, grafomotoros fejlesztés

1995 - 2001 között a Benedek Elek Általános Iskola logopédiai munkaközösségében

2001-től 2011-ig a Zuglói Logopédiai Intézetben majd a Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben

2013-tól a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézményében dolgozom mesterlogopédusként.

Látogatás a vonalak birodalmába

4.290 Ft

Látogatás a vonalak birodalmába

Az olvasás-tanulás, diszlexia-prevenció nagy figyelmet kap az utóbbi időben, de vajon foglalkozunk-e eleget az írás előkészítésével?

A finommotorika a kéz és az ujjak összerendezett mozgása, amelyek működtetése megfelelő idegrendszeri érettséget feltételez. Fejlődése összefügg a nagymozgások, az egyensúly fejlődésével és a szem-kéz koordináció kialakulásával.

A grafomotoros fejlesztés a finommozgások koordinációjának, a rajz- és írás készségének fejlesztése. A „grafomotorikus" szó jelentése írómozgást jelent, de a finommozgás-koordinációt igénylő tevékenységeket, a rajz- és íráskészséggel kapcsolatos mozgásokat is magába foglalja.

5-7 éves korban a normál érési folyamatra építve ugrásszerű fejlődést lehet elérni, mert ebben az időszakban zajlik a kézizmok, kézközép-csontok erősödése, a finom-mozgás koordinációjáért felelős agyi struktúrák kiépülése, az idegpályák myelinizációja. A finom és grafomotoros fejlődéssel együtt fejlődik a fantázia, a logikai készség, a kreativitás és a tájékozódó képesség is.

A grafomotoros fejlesztés során alkalmazott, a gyermekek aktuális tudására szabott módszerek segítségével fejlődik a logikai- és kombinációs készség, a tájékozódó képesség, a kreativitás, az ötletes megoldásokban a fantázia. Ezek azok a képességek, melyek a sikeres iskolai tanulásban előnyöket jelentenek és meghatározzák a gyermek iskolához és tanuláshoz való pozitív viszonyát.

A sikeres íráskészség feltételei:
- grafomotorikus fejlettség
- vizuo-motorika kialakulása
- figyelem
- sorrendiség (szerialitás)
- tájékozódási képesség
- szem- kéz koordináció fejlettsége
- látási analízis-szintézis kialakulása

A grafomotoros készség fejlesztésének célja az írás és vonalvezetés megalapozása, fejlesztése, az összerendezett írásmozgások létrehozása és az érési folyamatok megsegítése.

A 'Látogatás a vonalak birodalmába' egyedülállóan gazdag, szakszerűen felépített anyaga lehetőséget ad a gyermekek életkora és fejlettségi szintje szerint történő változatos gyakorlásra. A korszerű, színes képek, feladatok segítségével vidám, szórakoztató, ugyanakkor szakmailag megalapozott gyakorlási lehetőségeket biztosíthatunk gyermekeinknek otthon, szülőként is.
Felépítésének elvei: fokozatosság, sikerélmény biztosítása, rendszerszemlélet, játékosság, változatosság, tevékenységközpontúság.

Minden könyvünk a szokásos 'Látogatás könyvek' által képviselt minőségben készült.
Látogatás a vonalak birodalmába

Grafomotoros elemekre épülő iskola-előkészítő és részképesség-fejlesztő feladatgyűjtemény

5 - 7 éves gyermekek számára

160 teljesen színes oldal, lektorált kiadvány

megrendelem

Megrendelés

Termék Bruttó ár QNT Összesen
Látogatás a vonalak birodalmába 4 290 Ft {{ mybook9.value * 4290 | currency:"":0 }} Ft
További könyvek és kiegészítők megjelenítése

Megrendelő/Intézmény neve

Szállítási mód

A térképen válassza ki az Önhöz legközelebbi Foxpost Csomagautomatát és nevét írja be az alábbi mezőbe.

Fizetési mód

Online bankkártyás fizetés: Nem ismerjük, nem tároljuk a bankkártya adatokat. A fizetés a Barion biztonságos adatkapcsolatán keresztül történik. Barion Payment Zrt.MNB eng. szám:H-EN-I1064/2013. A fizetés befejeztével a rendszer visszaigazolást küld és sikeres tranzakció esetén küldjük a rendelést.
Banki átutalás: Az átutaláshoz az adatokat 12 órán belül emailben küldjük.Az átutalás megérkezte után 36 órán belül küldjük a rendelést.

Szállítás: 5 vagy több könyv rendelése esetén a szállítás ingyenes. A csomagolásért külön díjat nem számítunk fel!
Külföldről történő rendelés esetén a postaköltség megállapítása egyedileg történik, lépjen kapcsolatba velünk: pirkadat2003bt(kukac)yahoo.com címen.

Szállítási cím

Számlázási cím (ha eltér a szállítási címtől)

Rendelés összesítő
Szállítási költség: {{ mydeliverycost }} Ft
Utánvét / bankkártyás fizetés költsége: {{ mypaymenttype.value == "" || mypaymenttype.value == "bank" || mypaymenttype.value == "barion"?0:(mydeliverytype.value == "posta"?390:400) }} Ft
Végösszeg: {{ (mybook1.value * 3990) + (mybook2.value * 3990) + (mybook3.value * 3390) + (mybook4.value * 6980) + (mybook5.value * 940) + (mybook6.value * 940) + (mybook7.value * 6190) + (mybook8.value * 12890) + (mybook9.value * 4290) + (mypaymenttype.value == "" || mypaymenttype.value == "bank" || mypaymenttype.value == "barion"?0:(mydeliverytype.value == "posta"?390:400)) + (mydeliverycost) }} Ft


Kapcsolat

Impresszum illetve könyv, kiadványok rendelése esetén:
A Látogatás könyvek kiadója:
Pirkadat 2003 Bt.
1147 Budapest Birtok u 33.
06 20 317 10 70
pirkadat2003bt(kukac)yahoo.com

Támogatók


bio élelmiszerek

Természetes Omega3 forrás