Author Image

Szabó Szilvia

mesterlogopédus, gyógypedagógus,
köznevelési szakértő

Speciális szakterületem

Nyelvi késés terápia (beszédindítás, megkésett beszédfejlődés)

Hang, beszéd és nyelvfejlődési elmaradás korrekciója

Beszédhibák és nyelvi kommunikációs zavarok javítása

1995 - 2001 között a Benedek Elek Általános Iskola logopédiai munkaközösségében

2001-től 2011-ig a Zuglói Logopédiai Intézetben majd a Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben

2013-tól a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézményében dolgozom mesterlogopédusként.

Könyveim

Látogatás a beszéd birodalmába

3.990 Ft

Látogatás a beszéd birodalmába (2017)

Anyanyelvi és részképesség fejlesztő feladatgyűjtemény a nyelvi késés (megkésett beszédfejlődés) és a nyelvi zavar logopédiai terápiás ellátásához

A jó kommunikációs képesség az élet minden területén nagyon fontos, érthető tehát, ha minden szülő azt szeretné, hogy gyermekének jó legyen a beszédkészsége, választékosan fejezze ki magát.
A felnőttek arról szeretnek beszélni, ami érdekli őket, amiről ismereteik vannak. Így vannak ezzel a gyerekek is, ezért fontosak a gyermekkel folytatott irányított beszélgetések, hiszen a szókincs bővítése és rendszerezése segíthet abban, hogy a gyermek kommunikatívabb legyen. Az érzelmi fejlődésnek a személyes beszélgetés a terepe, hiszen az élő beszéd sokkal többet mond, mint az írott.
A technológiai fejlődés elkerülhetetlen, de a sikeres személyiségfejlődéshez tartalmas emberi kapcsolatok szükségesek és ehhez nélkülözhetetlen a verbalitás.

Mindezeket figyelembe véve a gyakorlóanyagot változatos feladatokból állítottam össze, hogy felébresszem a gyermek érdeklődését, de eközben fejlesszem beszédét, gondolkodási folyamatait, emlékezetét és figyelmét, valamint részképességeit. A feladatok sorrendje a gyermek egyéni képességeit figyelembe véve variálható. A könyv anyaga elsősorban a nyelvi rendszer kiépítését, a szókincsbővítést tartalmazza részképesség-fejlesztéssel tarkítva. Sokat foglalkozik szókincsbővítéssel, gyűjtőfogalmak körébe tartozó fogalmakkal, mert a „mai” gyermekek sokszor rácsodálkoznak számunkra közismertnek gondolt tárgyakra, dolgokra. A könyv további részében kezdődik a beszéd tartalmi oldalának a rendezése, a nyelvtani szerkezetek kiépítése, és befejezésként az összefüggő beszéd gyakorlása.
A könyv megírása során cél volt, hogy a szülő aktívan együttműködjön a szakemberrel és rendszeres visszajelzést kapjon gyermeke fejlődéséről.
A könyv nem csak nyelvi késő gyermekeknek szól, hanem minden gyermeknek, akik szeretnék felfedezni a körülvevő világot.

A 'Látogatás a beszéd birodalmába' könyvet modern képanyaga, felépítése, szemlélete miatt előszeretettel használják Waldorf, Montessori, alapítványi és egyházi óvodák is.
A nyelvi késés (megkésett beszédfejlődés) terápia aktívan igényli a szülői közreműködést, ezért a könyv felépítése lehetővé teszi, hogy a szülők az otthoni játékok, foglalkozások során önállóan használják, hiszen a segítség megtalálható a könyv mellékletében.

Logopédus, gyógypedagógus, óvodapedagógus, fejlesztő-pedagógus szakemberek a terápiák során tankönyvként alkalmazhatják, figyelembe véve a komplex gyógypedagógiai- pszichológiai szemléletet, mert a terápia célja a beszéd elsajátítása mellett a gyermek személyiségének fejlesztése.

Élményekkel teli varázslatos látogatást kívánok a beszéd birodalmába!
Látogatás a beszéd birodalmába

Anyanyelvi és részképesség fejlesztő feladatgyűjtemény a nyelvi késés és a nyelvi zavar logopédiai terápiás ellátásához

2 - 7 éves gyermekek számára.

152 teljesen színes oldal, lektorált kiadvány

megrendelem
Látogatás a beszéd birodalmába 2

3.390 Ft

Látogatás a beszéd birodalmába 2 (2017)

A „Látogatás a beszéd birodalmába” könyvek azokhoz szólnak, akik érzékelik napjaink és gyermekeink egyre gyakoribb problémáját: a nyelvi késés és az erre épülő nyelvi zavar diagnosztikájának és terápiás ellátásának nehézségeit, valamint rászánják az időt, hogy a gyermek egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodva megtervezzék a fejlesztést.

Az érzelmi fejlődésnek a személyes beszélgetés a terepe, hiszen az élő beszéd sokkal többet mond, mint az írott. A technológiai fejlődés elkerülhetetlen, de a sikeres személyiségfejlődéshez tartalmas emberi kapcsolatok szükségesek és ehhez nélkülözhetetlen a verbalitás.

A ’Látogatás a beszéd birodalmába 2’ nem az első „kék” könyv folytatása, hanem a meglévő tudásanyag bővítése, kiegészítése. Az első kötet terjedelmi gátjai miatt úgy éreztem, hogy az ismeretanyag bővítésre szorul. A gyerekek, a szülők, a kollégák pozitív visszajelzései alapján igény van az első „Beszéd birodalma” könyv anyagának bővítésére, teljesebbé téve a foglalkozásokat. Hiszem, hogy azok a gyermekek, szülők és kollégák, akik már az első kötetet alkalmazva tartottak foglalkozásokat, szívesen fogják kezükbe venni ezt a kiadványt is.
Látogatás a beszéd birodalmába 2

Kiegészítő feladatgyűjtemény a nyelvi késés és nyelvi zavar logopédiai terápiás ellátásához

2 - 7 éves gyermekek számára.

104 teljesen színes oldal, lektorált kiadvány

megrendelem
Látogatás a beszéd birodalmába

3.990 Ft

Látogatás a tudás birodalmába (2017)

A ’Látogatás a tudás birodalmába’ olyan vidám, játékos, de ugyanakkor szakszerűen és gondosan összeállított fejlesztő feladatokat tartalmaz, amelyek az iskolába készülő, nagycsoportos gyerekek sikeres iskolakezdését és tanulását segítik.

A könyvben található feladatok megoldása révén kialakulnak azok a készségek, képességek, amelyek az iskolában és a gyermek későbbi életében nélkülözhetetlenek a jó teljesítményhez:

- térbeli tájékozódás, irányok
– testséma
- szerialitás fejlesztése
- hallási és vizuális figyelem fejlesztése
– kognitív folyamatok fejlesztése
– ritmus és vonalvezetési gyakorlatok
– anyanyelvi fejlesztés
– szókincsbővítés
- általános ismeretetek
- emlékezet és munkamemória
fejlesztése.

A könyv fokozatosan nehezedő feladatokon keresztül fejleszti a gyermekek képességeit, a feladatok sikeres megoldása hozzájárul ahhoz, hogy szorongás nélküli és vidám legyen az iskolakezdés.

A könyv alkalmazása során a gyermek kifejezőkészsége, szókincse, téri orientációja, gondolkodása és figyelme fejlődik, általános ismeretei gazdagodnak. A feladatok sorrendje a gyermek egyéni képességeit figyelembe véve variálható A könyv segíti a szülőt az otthoni gyakorlásban és feltárja számára, hogy milyen ismeretekkel kell rendelkeznie gyermekének a sikeres iskolakezdéshez.

A gyerekek számára az érzései és az élményei teszik a világ jelenségeit lényegessé vagy érdekessé. Ezért a „Látogatás a tudás birodalmába” korszerű képanyagot tartalmaz, a tudásanyaga szakszerűen összeállított, így a szülők biztosak lehetnek abban, hogy értéket kap gyermekük és ezáltal ők maguk is. Élmény nélkül nincs hatékony tanulás, ezért a gyermek társa Holi, a bagoly, aki elkíséri, segíti a gyerekeket a tudás birodalmába a könyv 156 színes oldalán keresztül.

A könyvet logopédus, gyógypedagógus óvoda és fejlesztőpedagógus szakemberek alkalmazhatják sikerrel diszlexia-prevenciós terápiák során is, így ilyenformán a ’Látogatás a beszéd birodalmába’ folytatása.
Jól működő, professzionális iskola-előkészítő foglalkozások alapjául szolgál már a könyv, így az otthonon túl intézményi felhasználásra is alkalmas.
A modern, változatos, színes képanyag, a könyv felépítése lehetővé teszi a Montessori, Waldorf, alapítványi és egyházi óvodai programokba való beépítést is.
Látogatás a tudás birodalmába

Diszlexia prevenciós elemekre épülő iskola-előkészítő anyanyelvi és játékos részképesség-fejlesztő feladatgyűjtemény

5-7 éves gyermekek számára.

156 teljesen színes oldal, lektorált kiadvány

megrendelem
Látogatás a beszéd birodalmába könyvcsomag

6.980 Ft

Látogatás a beszéd birodalmába 1-2. kötet

A "Látogatás a beszéd birodalmába" könyvcsomag szakmai segítséget és terápiás eszközt ad logopédus, gyógypedagógus szakembereknek a nyelvi késés (megkésett beszédfejlődés) terápiájához. Támogatja az óvodapedagógusok, fejlesztő-pedagógusok, pedagógiai asszisztensek munkáját, hiszen a könyvben található feladatokkal komplett foglalkozásokat építhetnek fel.

Valódi értéket jelent a szülőknek, hiszen a könyvek felépítése, útmutatása segíti őket az otthoni foglalkozások során. Ezáltal gyermeküknek bővül a szókincse, elsajátja anyanyelvünk grammatikai rendszerét, fejlődnek képességei és általános ismeretei az átlagosnál magasabb szintre emelkednek.

A gyerekeket változatos és modern képanyag, gondosan összeállított és felépített feladatok várják a Látogatás könyvekben, így minden tanulás, tapasztalás vizuális élményhez kapcsolódik. Ezáltal válik a tudás maradandóvá.

A könyvek kiválóan használhatóak nemcsak a klasszikus, de a Waldorf, Montessori, alapítványi, egyházi óvodák, iskolák programjában is.
'Látogatás a beszéd birodalmába' könyvcsomag

Szókincsbővítés, beszédindítás, beszédfejlesztés, részképesség-fejlesztés. A nyelvi késés (megkésett beszéd) terápia korszerű eszközei

2 - 7 éves gyermekek számára.

összesen 256 oldalon (A4)

megrendelem

Hogyan dolgozom?

Felszabadult atmoszférában fejlődnek a gyermekek, nyitottság jellemzi a munkát. A foglalkozások légköre elfogadó, de ösztönző.
Fontos a játékosság!

A folyamat első lépése, hogy a szülővel történt előzetes időpont egyeztetés alapján a gyermek egy játékos felmérésen vesz részt. Differenciáldiagnózis alapján pár napon belül elkészítem a gyermek személyes fejlesztési tervét, illetve a foglalkozások ajánlott menetrendjét, melyet közösen megbeszélünk a szülővel. FONTOS hangsúlyoznom, hogy a foglalkozások egyéniek és egyediek, tehát nem csoportos fejlesztésről van szó!

Tovább olvasom...

Miben tudnak könyveim segíteni?

nyelvi késés + megkésett beszéd + megkésett beszédfejlődés + kommunikáció + korai fejlesztés + beszédindítás + beszédhibák + kommunikációs zavarok + diszlexia prevenció + anyanyelvi fejlesztés + iskola-előkészítés

A nyelvi késésről

A gyermekek első két-három életévének fejlődési üteme és minősége jelentős hatással van egész életük alakulására. Szinte nincs még egy olyan életszakasz, amelyben ilyen gyors ütemű változások történnének. Mindezek alapjaiban határozzák meg a személyiség fejlődését, későbbi sikerességét.

Tovább olvasom...

Az iskola-előkészítésről

Az iskolakezdés minden gyermeknek és szüleiknek is nagy kihívás. Minden kisgyermek másképp éli meg, nagy változás ez az életükben.

Tovább olvasom...

A logopédiáról

A beszéd a személyiség varázsának hatására válik egyedivé és sokszínűvé.

Azért tartottam fontosnak ezt a fejezetet, mert sok tévhittel találkoztam. Többen, ha meghallják a logopédia szót, azonnal arra gondolnak, hogy a gyermekük fogyatékossággal rendelkezik és egyik vagy mindkét szülő elzárkózik a logopédiai folyamatban való részvételtől. Ezzel gyermekük további életét nehezítik, folyamatos kudarcélményeknek lesznek kitéve az óvodában, iskolában és a sikerek elmaradása, de pontosabban a sikertelenségek sorozata frusztrációt, másodlagos pszichés tüneteket okozhat. Arról nem is beszélve, hogy a minél korábban kezdett fejlesztő munka elengedhetetlen a gyermek egyenletes fejlődése szempontjából. A jövőben remélhetőleg a prevenció egyre fontosabb szerepet kap a logopédiai tevékenységben. A későn elkezdett terápia csak részben tudja pótolni a korai elveszett éveket, így a szülő felelőssége hatalmas!

Tovább olvasom...

Megrendelés

Termék Bruttó ár QNT Összesen
Látogatás a beszéd birodalmába (2017) 3 990 Ft {{ mybook1.value * 3990 | currency:"":0 }} Ft
Látogatás a beszéd birodalmába 2 (2017) 3 390 Ft {{ mybook3.value * 3390 | currency:"":0 }} Ft
Látogatás a tudás birodalmába (2017) 3 990 Ft {{ mybook2.value * 3990 | currency:"":0 }} Ft
Beszéd birodalma könyvcsomag (Látogatás a beszéd birodalmába 1-2. kötet) 6 980 Ft {{ mybook4.value * 6980 | currency:"":0 }} Ft

Megrendelő/Intézmény neve

Szállítási mód

A térképen válassza ki az Önhöz legközelebbi Foxpost Csomagautomatát és nevét írja be az alábbi mezőbe.

Fizetési mód

Online bankkártyás fizetés: Nem ismerjük, nem tároljuk a bankkártya adatokat. A fizetés a Barion biztonságos adatkapcsolatán keresztül történik. Barion Payment Zrt.MNB eng. szám:H-EN-I1064/2013. A fizetés befejeztével a rendszer visszaigazolást küld és sikeres tranzakció esetén küldjük a rendelést.
Banki átutalás: Az átutaláshoz az adatokat 12 órán belül emailben küldjük.Az átutalás megérkezte után 36 órán belül küldjük a rendelést.

Szállítás: 5 vagy több könyv rendelése esetén a szállítás ingyenes. A csomagolásért külön díjat nem számítunk fel!
Külföldről történő rendelés esetén a postaköltség megállapítása egyedileg történik, lépjen kapcsolatba velünk: pirkadat2003bt(kukac)yahoo.com címen.

Szállítási cím

Számlázási cím (ha eltér a szállítási címtől)

Rendelés összesítő
Szállítási költség: {{ mydeliverycost }} Ft
Utánvét / bankkártyás fizetés költsége: {{ mypaymenttype.value == "" || mypaymenttype.value == "bank" || mypaymenttype.value == "barion"?0:(mydeliverytype.value == "posta"?390:400) }} Ft
Végösszeg: {{ (mybook1.value * 3990) + (mybook2.value * 3990) + (mybook3.value * 3390) + (mybook4.value * 6980) + (mypaymenttype.value == "" || mypaymenttype.value == "bank" || mypaymenttype.value == "barion"?0:(mydeliverytype.value == "posta"?390:400)) + (mydeliverycost) }} Ft

Kapcsolat

Impresszum illetve könyv, kiadványok rendelése esetén:
A Látogatás a beszéd birodalmában és a Látogatás a tudás birodalmába kiadója:
Pirkadat 2003 Bt.
1147 Budapest Birtok u 33.
06 20 317 10 70
pirkadat2003bt(kukac)yahoo.com

Támogatók


bio élelmiszerek

Természetes Omega3 forrás