Author Image

Szabó Szilvia

mesterlogopédus, gyógypedagógus,
köznevelési szakértő

Speciális szakterületem

Nyelvi késés terápia /megkésett beszédfejlődés/, beszédindítás

Diszlexia prevenció és reedukáció

Artikulációs terápia, iskola-előkészítés, grafomotoros fejlesztés

1995 - 2001 között a Benedek Elek Általános Iskola logopédiai munkaközösségében

2001-től 2011-ig a Zuglói Logopédiai Intézetben majd a Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben

2013-tól a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézményében dolgozom mesterlogopédusként.

Könyveim

Látogatás a beszéd birodalmába

3.990 Ft

Látogatás a beszéd birodalmába (2019)

A jó kommunikációs képesség az élet minden területén nagyon fontos, érthető tehát, ha minden szülő azt szeretné, hogy gyermekének jó legyen a beszédkészsége, választékosan fejezze ki magát. A felnőttek arról szeretnek beszélni, ami érdekli őket, amiről ismereteik vannak.
Így vannak ezzel a gyerekek is.
Ezért fontosak a gyermekkel folytatott irányított beszélgetések, hiszen a szókincs bővítése és rendszerezése segíthet abban, hogy a gyermek kommunikatívabb legyen.
Az érzelmi fejlődésnek a személyes beszélgetés a terepe, hiszen az élő beszéd sokkal többet mond, mint az írott.

A technológiai fejlődés elkerülhetetlen, de a sikeres személyiségfejlődéshez tartalmas emberi kapcsolatok szükségesek és ehhez nélkülözhetetlen a verbalitás.

A nyelvi késés (régi nevén: megkésett beszédfejlődés), valamint a nyelvi zavar súlyosságtól függően megmutatkozhat a beszédhasználatban és beszédértésben. A későbbiekben tanulási nehézséget okozhat, de elvezethetnek szociális, emocionális zavarokhoz is.
Olyan sikertelenségi spirálba kerülhet gyermekünk, amelyből később sokkal nehezebb a kilábalás.
Mivel kiemelt fontosságú a beszédfejlődés a gyermekek és szüleik életében, így 2017 szeptemberétől törvényi kötelezettség a kiscsoportosok nyelvi késésének (megkésett beszédfejlődés) szűrése.

Mindezeket figyelembe véve a gyakorlóanyagot változatos feladatokból állítottam össze, hogy felébresszem a gyermek érdeklődését, eközben fejlesszem beszédét, gondolkodási folyamatait, emlékezetét, figyelmét.
A feladatok sorrendje a gyermek egyéni képességeit figyelembe véve variálható.
A könyv anyaga a beszédindítást segíti, a nyelvi rendszer kiépítését részképesség-fejlesztéssel tarkítva.
Sokat foglalkozik szókincsbővítéssel, gyűjtőfogalmak körébe tartozó fogalmakkal, mert a „mai” gyermekek sokszor rácsodálkoznak számunkra közismertnek gondolt tárgyakra, dolgokra.
A könyv további részében kezdődik a beszéd tartalmi oldalának a rendezése, a nyelvtani szerkezetek kiépítése, és befejezésként az összefüggő beszéd gyakorlása.
A könyv elkészítése során cél volt, hogy a szülő szakszerűen tudja segíteni gyermeke beszédfejlődését és rendszeres visszajelzést kapjon gyermeke fejlődéséről.

A beszéd a kommunikáció csúcsa. Minden gyermek szeretne beszélni, minden gyermeknek van kommunikációs igénye.
Ezért a könyv nemcsak nyelvi késő gyermekeknek szól, hanem minden gyermeknek, aki szeretné felfedezni a körülvevő világot.

A 'Látogatás a beszéd birodalmába' könyvet modern képanyaga, felépítése, szemlélete miatt előszeretettel használják Waldorf, Montessori, alapítványi és egyházi óvodák is.
A nyelvi késés (megkésett beszédfejlődés) terápia aktívan igényli a szülői közreműködést, ezért a könyv felépítése lehetővé teszi, hogy a szülők az otthoni játékok, foglalkozások során önállóan használják, hiszen a segítség megtalálható a könyv mellékletében.

Logopédus, gyógypedagógus, óvodapedagógus, fejlesztő-pedagógus szakemberek a korai fejlesztés, a beszédindító és anyanyelvi fejlesztő foglalkozások, terápiák során tankönyvként alkalmazhatják, figyelembe véve a komplex gyógypedagógiai- pszichológiai szemléletet, mert a terápia célja a beszéd elsajátítása mellett a gyermek személyiségének fejlesztése.

Élményekkel teli varázslatos látogatást kívánok a beszéd birodalmába!
Látogatás a beszéd birodalmába

Anyanyelvi és részképesség fejlesztő feladatgyűjtemény a nyelvi késés és a nyelvi zavar logopédiai terápiás ellátásához

2 - 7 éves gyermekek számára.

152 teljesen színes oldal, lektorált kiadvány

megrendelem
Látogatás a beszéd birodalmába 2

3.590 Ft

Látogatás a beszéd birodalmába 2 (2017)

A „Látogatás a beszéd birodalmába” könyvek azokhoz szólnak, akik érzékelik napjaink és gyermekeink egyre gyakoribb problémáját: a nyelvi késés és az erre épülő nyelvi zavar diagnosztikájának és terápiás ellátásának nehézségeit, valamint rászánják az időt, hogy a gyermek egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodva megtervezzék a fejlesztést.

Az érzelmi fejlődésnek a személyes beszélgetés a terepe, hiszen az élő beszéd sokkal többet mond, mint az írott. A technológiai fejlődés elkerülhetetlen, de a sikeres személyiségfejlődéshez tartalmas emberi kapcsolatok szükségesek és ehhez nélkülözhetetlen a verbalitás.

Mivel a 'Látogatás...' fejlesztő könyvek komplex részképesség-fejlesztést is tartalmaznak, így a használatukból származó előnyt azok a gyerekek is tapasztalták már, akik hivatalosan nem vettek részt beszédindító, beszédfejlesztő logopédiai foglakozásokon. Csak megfelelő alapra lehet építkezni, a bonyolultabb képességek elsajátításához az alapkészségeknek rendben kell lennie.
A 'Látogatás a beszéd birodalmába' könyvek ezeket a készségeket, képességeket adják a gyerekeknek. Logopédus, gyógypedagógus, óvodapedagógus, fejlesztő-pedagógus szakemberek a korai fejlesztés, a beszédindító és anyanyelvi fejlesztő foglalkozások, terápiák során tankönyvként alkalmazhatják

A ’Látogatás a beszéd birodalmába 2’ nem az első „kék” könyv folytatása, hanem a meglévő tudásanyag bővítése, kiegészítése. Az első kötet terjedelmi gátjai miatt úgy éreztem, hogy az ismeretanyag bővítésre szorul. A gyerekek, a szülők, a kollégák pozitív visszajelzései alapján igény van az első „Beszéd birodalma” könyv anyagának bővítésére, teljesebbé téve a foglalkozásokat. Hiszem, hogy azok a gyermekek, szülők és kollégák, akik már az első kötetet alkalmazva tartottak foglalkozásokat, szívesen fogják kezükbe venni ezt a kiadványt is.
Látogatás a beszéd birodalmába 2

Kiegészítő feladatgyűjtemény a nyelvi késés és nyelvi zavar logopédiai terápiás ellátásához

2 - 7 éves gyermekek számára.

104 teljesen színes oldal, lektorált kiadvány

megrendelem
Látogatás a beszéd birodalmába 1-2 - SZÓKÁRTYÁK

6.190 Ft

Látogatás a beszéd birodalmába 1-2 SZÓKÁRTYÁK

Az 527 képből álló szókártya gyűjtemény a ’Látogatás a beszéd birodalmába 1-2’ kötetek képeit tartalmazza.

A változatos képanyag nemcsak nyelvi késő, beszédfejlődésben elmaradást mutató, hanem minden beszédet elsajátító kisgyermek számára ajánlott szókincsének bővítéséhez, anyanyelvi fejlődéséhez 2 éves kortól.

A képek csoportosítása nemcsak szókincsbővítésre ad lehetőséget, hanem későbbi életkorban a főfogalom alá rendezést is gyakorolhatják a gyermekek a színes kártyák segítségével.

A képanyag óvodai és logopédiai foglalkozásokhoz, otthoni játékokhoz változatos formában használható. Önmagában a szókártya gyűjtemény hasznos ugyan, viszont terápiához, otthoni megsegítéshez célszerű legalább a "kék" Látogatás könyv beszerzése, mivel a nyelvi rendszerek kiépítését, tematikáját a könyv tartalmazza.

Ajánlom szülőknek, óvodapedagógusoknak, logopédusoknak és fejlesztőpedagógusoknak, hogy változatos és színes képanyaggal támogassák meg a gyermekek beszédfejlődését.

A szókártya kötet a 'Látogatás a beszéd birodalmába 1-2' könyvekkel együtt csomagban is elérhető!
Látogatás a beszéd birodalmába 1-2

SZÓKÁRTYÁK

2 - 7 éves gyermekek számára.

527 képpel

megrendelem
Látogatás a beszéd birodalmába könyvcsomag

6.980 Ft

Látogatás a beszéd birodalmába 1-2. kötet

A "Látogatás a beszéd birodalmába" könyvcsomag szakmai segítséget és terápiás eszközt ad logopédus, gyógypedagógus szakembereknek a nyelvi késés (megkésett beszédfejlődés) terápiájához. Támogatja az óvodapedagógusok, fejlesztő-pedagógusok, pedagógiai asszisztensek munkáját, hiszen a könyvben található feladatokkal komplett foglalkozásokat építhetnek fel.

Valódi értéket jelent a szülőknek, hiszen a könyvek felépítése, útmutatása segíti őket az otthoni foglalkozások során. Ezáltal gyermeküknek bővül a szókincse, elsajátja anyanyelvünk grammatikai rendszerét, fejlődnek képességei és általános ismeretei az átlagosnál magasabb szintre emelkednek.

Mivel a 'Látogatás...' fejlesztő könyvek komplex részképesség-fejlesztést is tartalmaznak, így a használatukból származó előnyt azok a gyerekek is tapasztalták már, akik hivatalosan nem vettek részt beszédindító, beszédfejlesztő logopédiai foglakozásokon. Csak megfelelő alapra lehet építkezni, a bonyolultabb képességek elsajátításához az alapkészségeknek rendben kell lennie.
A 'Látogatás a beszéd birodalmába' könyvek ezeket a készségeket, képességeket adják a gyerekeknek.

A gyerekeket változatos és modern képanyag, gondosan összeállított és felépített feladatok várják a Látogatás könyvekben, így minden tanulás, tapasztalás vizuális élményhez kapcsolódik. Ezáltal válik a tudás maradandóvá.

A könyvek kiválóan használhatóak nemcsak a klasszikus, de a Waldorf, Montessori, alapítványi, egyházi óvodák, iskolák programjában is.
'Látogatás a beszéd birodalmába' könyvcsomag

Szókincsbővítés, beszédindítás, beszédfejlesztés, részképesség-fejlesztés. A nyelvi késés (megkésett beszéd) terápia korszerű eszközei

2 - 7 éves gyermekek számára.

összesen 256 oldalon (A4)

megrendelem
Látogatás a beszéd birodalmába SZUPERCSOMAG

12.890 Ft

Látogatás a beszéd birodalmába SZUPERCSOMAG

A csomag a 'Látogatás a beszéd birodalmába 1-2' köteteket tartalmazza és a kapcsolódó szókártya gyűjteményt.

Ahogy a könyvek, úgy a teljes csomag több évre biztosítja az anyanyelvi és részképesség-fejlesztést kisgyermekek számára, míg szakembereknek egy komplex eszköztárat biztosít.
Látogatás a beszéd birodalmába

SZUPERCSOMAG

2 - 7 éves gyermekek számára.

A 2 könyv többezer színes képpel + a szókártya gyűjtemény!

megrendelem
Látogatás a vonalak birodalmába

4.290 Ft

Látogatás a vonalak birodalmába

Foglalkozunk-e eleget az írás előkészítésével?

A finommotorika a kéz és az ujjak összerendezett mozgása, amelyek működtetése megfelelő idegrendszeri érettséget feltételez. Fejlődése összefügg a nagymozgások, az egyensúly fejlődésével és a szem-kéz koordináció kialakulásával.

A grafomotoros fejlesztés a finommozgások koordinációjának, a rajz- és írás készségének fejlesztése. A „grafomotorikus" szó jelentése írómozgást jelent, de a finommozgás-koordinációt igénylő tevékenységeket, a rajz- és íráskészséggel kapcsolatos mozgásokat is magába foglalja.

5-7 éves korban a normál érési folyamatra építve ugrásszerű fejlődést lehet elősegíteni, mert ebben az időszakban zajlik a kézizmok, kézközép-csontok erősödése, a finom-mozgás koordinációjáért felelős agyi struktúrák kiépülése, az idegpályák myelinizációja. A finom és grafomotoros fejlődéssel együtt fejlődik a fantázia, a logikai készség, a kreativitás és a tájékozódó képesség is.

A grafomotoros fejlesztés során alkalmazott, a gyermekek aktuális tudására szabott módszerek segítségével fejlődik a logikai- és kombinációs készség, a tájékozódó képesség, a kreativitás, az ötletes megoldásokban a fantázia. Ezek azok a képességek, melyek a sikeres iskolai tanulásban előnyöket jelentenek és meghatározzák a gyermek iskolához és tanuláshoz való pozitív viszonyát.

A sikeres íráskészség feltételei:
- grafomotorikus fejlettség
- vizuo-motorika kialakulása
- figyelem
- sorrendiség (szerialitás)
- tájékozódási képesség
- szem- kéz koordináció fejlettsége
- látási analízis-szintézis kialakulása

A grafomotoros készség fejlesztésének célja az írás és vonalvezetés megalapozása, fejlesztése, az összerendezett írásmozgások létrehozása és az érési folyamatok megsegítése.

A 'Látogatás a vonalak birodalmába' egyedülállóan gazdag, szakszerűen felépített anyaga lehetőséget ad a gyermekek életkora és fejlettségi szintje szerint történő változatos gyakorlásra. A korszerű, színes képek, feladatok segítségével vidám, szórakoztató, ugyanakkor szakmailag megalapozott gyakorlási lehetőségeket biztosíthatunk gyermekeinknek otthon, szülőként is. Felépítésének elvei: fokozatosság, sikerélmény biztosítása, rendszerszemlélet, játékosság, változatosság, tevékenységközpontúság.

A könyvet ajánljuk a 'Látogatás a tudás birodalmába' kötettel együtt. Míg ebben a kötetben a grafomotoros készség fejlesztése a hangsúlyos, az 'írásra hangolódás', addig a 'zöld, baglyos könyv' a logikai, gondolkodási képességeket fejleszti Meixner alapokra épülve.

Minden könyvünk a szokásos 'Látogatás könyvek' által képviselt minőségben készült.
Látogatás a vonalak birodalmába

Grafomotoros elemekre épülő iskola-előkészítő és részképességfejlesztő feladatgyűjtemény

5 - 7 éves gyermekek számára.

160 teljesen színes oldal, lektorált kiadvány

megrendelem
Látogatás a tudás birodalmába (2017)

3.990 Ft

Látogatás a tudás birodalmába (2017)

A ’Látogatás a tudás birodalmába’ olyan vidám, játékos, de ugyanakkor szakszerűen és gondosan összeállított fejlesztő feladatokat tartalmaz, amelyek az iskolába készülő, nagycsoportos gyerekek sikeres iskolakezdését és tanulását segítik.

A könyvben található feladatok megoldása révén kialakulnak azok a készségek, képességek, amelyek az iskolában és a gyermek későbbi életében nélkülözhetetlenek a jó teljesítményhez:

- térbeli tájékozódás, irányok
– testséma
- szerialitás fejlesztése
- hallási és vizuális figyelem fejlesztése
– kognitív folyamatok fejlesztése
– ritmus és vonalvezetési gyakorlatok
– anyanyelvi fejlesztés
– szókincsbővítés
- általános ismeretetek
- emlékezet és munkamemória
fejlesztése.

A könyv fokozatosan nehezedő feladatokon keresztül fejleszti a gyermekek képességeit, a feladatok sikeres megoldása hozzájárul ahhoz, hogy szorongás nélküli és vidám legyen az iskolakezdés.

A könyv alkalmazása során a gyermek kifejezőkészsége, szókincse, téri orientációja, gondolkodása és figyelme fejlődik, általános ismeretei gazdagodnak. A feladatok sorrendje a gyermek egyéni képességeit figyelembe véve variálható A könyv segíti a szülőt az otthoni gyakorlásban és feltárja számára, hogy milyen ismeretekkel kell rendelkeznie gyermekének a sikeres iskolakezdéshez.

A gyerekek számára az érzései és az élményei teszik a világ jelenségeit lényegessé vagy érdekessé. Ezért a „Látogatás a tudás birodalmába” korszerű képanyagot tartalmaz, a tudásanyaga szakszerűen összeállított, így a szülők biztosak lehetnek abban, hogy értéket kap gyermekük és ezáltal ők maguk is. Élmény nélkül nincs hatékony tanulás, ezért a gyermek társa Holi, a bagoly, aki elkíséri, segíti a gyerekeket a tudás birodalmába a könyv 156 színes oldalán keresztül.

A könyvet logopédus, gyógypedagógus óvoda és fejlesztőpedagógus szakemberek alkalmazhatják sikerrel diszlexia-prevenciós terápiák során is, így ilyenformán a ’Látogatás a beszéd birodalmába’ folytatása.
Jól működő, professzionális iskola-előkészítő foglalkozások alapjául szolgál már a könyv, így az otthonon túl intézményi felhasználásra is alkalmas.
A modern, változatos, színes képanyag, a könyv felépítése lehetővé teszi a Montessori, Waldorf, alapítványi és egyházi óvodai programokba való beépítést is.
Látogatás a tudás birodalmába

Diszlexia prevenciós elemekre épülő iskola-előkészítő anyanyelvi és játékos részképesség-fejlesztő feladatgyűjtemény

5-7 éves gyermekek számára.

156 teljesen színes oldal, lektorált kiadvány

megrendelem

Sikermatricáim


KÉPES VAGY RÁ! - motivációs matricák

Motto: "Vedd észre a jót, és tedd szóvá!"

A pedagógusok, de sok szülő is tudja: a mai kor gyermeke más. Rengeteg információ éri őket, sok érdekes dolog történik körülöttük, többezer inger éri gyermekeinket naponta, akár az egy évtizeddel ezelőtthöz képest is.

Valljuk be: a tanulás ehhez képest nem túlzottan érdekes tevékenység.

A Látogatás könyvek színes képi világa ezért igyekszik élményszerűen átadni a tudást a gyermekeknek, hiszen tudjuk: élmény nélkül nincs hatékony tanulás. Míg a kicsiknél a játékosság alapvető fontosságú, hiszen nem szabad pszichés terhet raknunk a gyermekeinkre, addig a 6–10 éves kor az önbecsülés kialakulásának időszaka a gyermek életében.

Ebben a korban a pozitív megerősítéssel, a bátorítással lehet elérni eredményeket. Ha valami nem úgy sikerül, nem baj, de tudja gyermekünk, diákunk, hogy bízunk benne, tudjuk, hogy képes a feladatok megoldására.

A motiváció és a tanulási tevékenység kölcsönhatásban vannak.

Tovább olvasom...

KÉPES VAGY RÁ! - Pedagógiai Motivációs Matricák

940 Ft

Pedagógiai Motivációs Matricák

A „Képes vagy rá!” matrica csomagot azért alkottuk, hogy segítségére legyen pedagógus kollégáknak és a szülőknek. A vidám matricák használatával biztosíthatjuk a gyermekek számára az azonnali visszacsatolás és a fejlesztő értékelés lehetőségét.

A csomag bármely pedagógiai tevékenység során használható.
A pozitív visszacsatolás hatása:

- mentálisan felemel
- növeli a tanulási tevékenység élvezeti értékét
- ösztönöz
- hiánya esetén kiégés

A gyermekek azonnali 'Képes' visszajelzést, míg a szülők a matricák szövegeinek segítségével visszacsatolást kapnak gyermekük haladásáról a tanulási folyamatban.
KÉPES VAGY RÁ! - Pedagógiai Motivációs Matricák

189 db színes, vidám, valódi motivációt jelentő matricával

megrendelem
KÉPES VAGY RÁ! - Logopédiai Motivációs Matricák

940 Ft

Logopédiai Motivációs Matricák

A „Képes vagy rá!” matrica csomagot azért alkottuk, hogy segítségére legyen a logopédus kollégáknak és a szülőknek. A vidám matricák használatával biztosíthatjuk a gyermekek számára az azonnali visszacsatolás és a fejlesztő értékelés lehetőségét.

A csomag bármely logopédiai, pedagógiai tevékenység során használható.
A pozitív visszacsatolás hatása:

- mentálisan felemel
- növeli a tanulási tevékenység élvezeti értékét
- ösztönöz
- hiánya esetén kiégés
A csomag elsősorban logopédiai terápiás ellátás során használható.

A gyermekek azonnali 'Képes' visszajelzést, míg a szülők a matricák szövegeinek segítségével visszacsatolást kapnak gyermekük haladásáról a tanulási folyamatban.
KÉPES VAGY RÁ! - Logopédiai Motivációs Matricák

189 db színes, vidám, valódi motivációt jelentő matricával logopédusoknak

megrendelem

Hogyan dolgozom?

Felszabadult atmoszférában fejlődnek a gyermekek, nyitottság jellemzi a munkát. A foglalkozások légköre elfogadó, de ösztönző.
Fontos a játékosság!

A folyamat első lépése, hogy a szülővel történt előzetes időpont egyeztetés alapján a gyermek egy játékos felmérésen vesz részt. Differenciáldiagnózis alapján pár napon belül elkészítem a gyermek személyes fejlesztési tervét, illetve a foglalkozások ajánlott menetrendjét, melyet közösen megbeszélünk a szülővel. FONTOS hangsúlyoznom, hogy a foglalkozások egyéniek és egyediek, tehát nem csoportos fejlesztésről van szó!

Tovább olvasom...

Miben tudnak könyveim segíteni?

nyelvi késés + megkésett beszédfejlődés + beszédindítás + korai fejlesztés + beszédhibák + kommunikációs zavarok + diszlexia prevenció + grafomotoros fejlesztés + iskola-előkészítés

A nyelvi késésről

A gyermekek első két-három életévének fejlődési üteme és minősége jelentős hatással van egész életük alakulására. Szinte nincs még egy olyan életszakasz, amelyben ilyen gyors ütemű változások történnének. Mindezek alapjaiban határozzák meg a személyiség fejlődését, későbbi sikerességét.

Tovább olvasom...

Az iskola-előkészítésről

Az iskolakezdés minden gyermeknek és szüleiknek is nagy kihívás. Minden kisgyermek másképp éli meg, nagy változás ez az életükben.

Tovább olvasom...

A logopédiáról

A beszéd a személyiség varázsának hatására válik egyedivé és sokszínűvé.

Azért tartottam fontosnak ezt a fejezetet, mert sok tévhittel találkoztam. Többen, ha meghallják a logopédia szót, azonnal arra gondolnak, hogy a gyermekük fogyatékossággal rendelkezik és egyik vagy mindkét szülő elzárkózik a logopédiai folyamatban való részvételtől. Ezzel gyermekük további életét nehezítik, folyamatos kudarcélményeknek lesznek kitéve az óvodában, iskolában és a sikerek elmaradása, de pontosabban a sikertelenségek sorozata frusztrációt, másodlagos pszichés tüneteket okozhat. Arról nem is beszélve, hogy a minél korábban kezdett fejlesztő munka elengedhetetlen a gyermek egyenletes fejlődése szempontjából. A jövőben remélhetőleg a prevenció egyre fontosabb szerepet kap a logopédiai tevékenységben. A későn elkezdett terápia csak részben tudja pótolni a korai elveszett éveket, így a szülő felelőssége hatalmas!

Tovább olvasom...

Megrendelés

Termék Bruttó ár QNT Összesen
Látogatás a beszéd birodalmába (2017) 3 990 Ft {{ mybook1.value * 3990 | currency:"":0 }} Ft
Látogatás a beszéd birodalmába 2 (2017) 3 590 Ft {{ mybook3.value * 3590 | currency:"":0 }} Ft
Látogatás a beszéd birodalmába 1-2 SZÓKÁRTYÁK 6 190 Ft {{ mybook7.value * 6190 | currency:"":0 }} Ft
SZUPERCSOMAG (Látogatás a beszéd birodalmába 1-2. kötet + SZÓKÁRTYÁK) 12 890 Ft {{ mybook8.value * 12890 | currency:"":0 }} Ft
Beszéd birodalma könyvcsomag (Látogatás a beszéd birodalmába 1-2. kötet) 6 980 Ft {{ mybook4.value * 6980 | currency:"":0 }} Ft
Látogatás a vonalak birodalmába 4 290 Ft {{ mybook9.value * 4290 | currency:"":0 }} Ft
Látogatás a tudás birodalmába (2017) 3 990 Ft {{ mybook2.value * 3990 | currency:"":0 }} Ft
KÉPES VAGY RÁ! - Pedagógiai Motivációs Matricák 940 Ft {{ mybook5.value * 940 | currency:"":0 }} Ft
KÉPES VAGY RÁ! - Logopédiai Motivációs Matricák 940 Ft {{ mybook6.value * 940 | currency:"":0 }} Ft

Megrendelő/Intézmény neve

Szállítási mód

A térképen válassza ki az Önhöz legközelebbi Foxpost Csomagautomatát és nevét írja be az alábbi mezőbe.

Fizetési mód

Online bankkártyás fizetés: Nem ismerjük, nem tároljuk a bankkártya adatokat. A fizetés a Barion biztonságos adatkapcsolatán keresztül történik. Barion Payment Zrt.MNB eng. szám:H-EN-I1064/2013. A fizetés befejeztével a rendszer visszaigazolást küld és sikeres tranzakció esetén küldjük a rendelést.
Banki átutalás: Az átutaláshoz az adatokat emailben küldjük, az utalás megérkezte után 36 órán belül postázunk.

Szállítás: 5 vagy több könyv rendelése esetén a szállítás ingyenes.
A csomagolásért külön díjat nem számítunk fel!
Külföldről történő rendelés esetén a postaköltség megállapítása egyedileg történik, lépjen kapcsolatba velünk: pirkadat2003bt(kukac)yahoo.com címen.
> Erdélyi rendelés esetén bankkártya+MPL választással tudjuk teljesíteni a rendelést, szállítási idő:3-10 nap!

Szállítási cím

Számlázási cím (ha eltér a szállítási címtől)

Rendelés összesítő
Szállítási költség: {{ mydeliverycost }} Ft
Utánvét / bankkártyás fizetés költsége: {{ mypaymenttype.value == "" || mypaymenttype.value == "bank" || mypaymenttype.value == "barion"?0:(mydeliverytype.value == "posta"?390:400) }} Ft
Végösszeg: {{ (mybook1.value * 3990) + (mybook2.value * 3990) + (mybook3.value * 3590) + (mybook4.value * 6980) + (mybook5.value * 940) + (mybook6.value * 940) + (mybook7.value * 6190) + (mybook8.value * 12890) + (mybook9.value * 4290) + (mypaymenttype.value == "" || mypaymenttype.value == "bank" || mypaymenttype.value == "barion"?0:(mydeliverytype.value == "posta"?390:400)) + (mydeliverycost) }} Ft


Kapcsolat

Impresszum illetve könyv, kiadványok rendelése esetén:
A Látogatás könyvek kiadója:
Pirkadat 2003 Bt.
1147 Budapest Birtok u 33.
06 20 317 10 70
pirkadat2003bt(kukac)yahoo.com

Támogatók


bio élelmiszerek

Természetes Omega3 forrás